Social Media

28 Th7 2021

Bài viết

Tin công ty

Phân xưởng Vận tải Ô tô hoàn thành vượt mức kế hoạch giao

Phân xưởng vận tải ô tô được công ty giao nhiệm vụ chính là vận chuyển than bằng ô tô tại các khu vực sản xuất; xúc, gạt than tại các kho bãi phục vụ việc nhập và tiêu thụ than của công ty.

Hiện trường sản xuất của phân xưởng trải dài từ Uông Bí đến Mạo Khê với tổng số 191 cán bộ CNV, bao gồm 6 tổ đội sản xuất. Đơn vị quản lý vận hành 92 thiết bị xe máy.

Với đặc thù công việc vận hành thiết bị tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn. Tuy nhiên, với sự đoàn kết nỗ lực của toàn bộ CBCNV trong đơn vị; trong 6 tháng đầu năm 2021 đơn vị thực hiện vượt mức kế hoạch sản xuất công ty giao, cụ thể các chỉ tiêu thực hiện: Vận chuyển than tuyến đạt 302.658 tấn trên kế hoạch 480.000 tấn bằng 63,1% kế hoạch của năm; Chung chuyển than kho bãi đạt 4,39 triệu tấn trên kế hoạch 6,94 triệu tấn bằng 63,4% kế hoạch của năm; Xúc phục vụ sản xuất đạt 8,38 triệu tấn trên kế hoạch 12,17 triệu tấn bằng 68,9% kế hoạch của năm; Gạt phục vụ sản xuất đạt 2,71 triệu tấn trên kế hoạch 5,55 triệu tấn bằng 48,8% kế hoạch của năm.

Song song với công tác thi đua lao động sản xuất, công tác ATVSLĐ phân xưởng thực hiện tốt, kết quả chấm điểm ATVSLĐ 6 tháng đầu năm phân xưởng đạt xuất sắc với kết quả 93/100 điểm.

Trong 6 tháng cuối năm, đơn vị tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác an toàn cũng như các chỉ tiêu sản xuất để hoàn thành tốt nhiệm vụ Giám đốc Công ty giao trong năm 2021.

Đặng Văn Vũ

Bài viết liên quan

Bình luận