Social Media

16 Th7 2024

Bài viết

Tin công ty

Tăng cường triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid – 19

Do diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19 để tiếp tục chủ động các biện pháp phòng, chống dịch và kiểm soát tình hình dịch bệnh, đảm bảo an toàn trong sản xuất, hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh Tập đoàn giao cho Công ty năm 2023, Giám đốc – Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 Công ty yêu cầu:

  1. Tập thể, cá nhân người lao động tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19: chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp dự phòng cá nhân như khuyến cáo 2K của Bộ Y tế (KHẨU TRANG KHỬ KHUẨN) + VẮC XIN + THUỐC + ĐIỀU TRỊ + CÔNG NGHỆ + Ý THỨC, nhất là những người có nguy cơ cao mắc bệnh.
  2. Các đơn vị trong Công ty chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp, kiểm soát phòng, chống dịch; Rà soát CBCN trong đơn vị, đảm bảo tiêm đủ mũi Vaccine theo khuyến cáo, hướng dẫn của Bộ y tế; Tổ chức vệ sinh khử khuẩn, vệ sinh công nghiệp tại nhà giao ca, khu vực đơn vị tập trung đông người, đảm bảo nơi làm việc được sạch sẽ; chủ động theo dõi và thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo, hướng dẫn của cơ quan y tế và chính quyền địa phương.
  3. CBCNV và người lao động phải nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người lao động trong bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng; thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và khuyến cáo người lao động thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch ở Công ty và ở các địa phương (đeo khẩu trang, khử khuẩn ở nơi ở và nơi làm việc,…).

Mạnh Linh

Bài viết liên quan

Bình luận