Social Media

16 Th7 2024

Bài viết

Giới thiệu chung

Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty Kho vận Đá Bạc – TKV, Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Công ty nhà nước) được thành lập theo Quyết định số 2077/QĐ- HĐQT ngày 04/9/2007 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt nam và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/9/2007.

Công ty được thành lập trên cơ sở tách và điều chuyển tài sản, đất đai, cảng bến, kho bãi, lao động…các Công ty con thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam bao gồm: Công ty Than Uông Bí, Công ty Than Mạo Khê, Công ty cổ phần Than Vàng Danh.

Công ty đổi tên thành Chi nhánh của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam – Công ty kho vận Đá Bạc – Vinacomin theo Quyết định số 1961/QĐ-HĐTV ngày 19/8/2010 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

  1. Tên đầy đủ: Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Công ty Kho vận Đá Bạc – Vinacomin.
  2. Tên rút gọn: Công ty kho vận Đá Bạc – Vinacomin.
  3. Tên tiếng Anh: Vinacomin Dabac lacoghicity
  4. Tên viết tắt: VLC
  5. Địa điểm trụ sở chính: Khu Tân Lập 2 – Phường Phương Đông – Thành phố Uông Bí – Tỉnh Quảng Ninh.
  6. Logo chi nhánh
  7. Số điện thoại: 02033. 565. 388
  8. Số Fax: 02033. 565. 399
  9. Website: khovandabac.vn
  10. Mã số thuế: 5700100256037

Bài viết liên quan

Bình luận