Social Media

16 Th7 2024

Bài viết

Tin công ty

Chi đoàn Vận chuyển phát huy vai trò trong công tác phòng chống dịch Covid – 19

Phát huy vai trò xung kích,sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong công tác phòng chống dịch Covid – 19. Sáng ngày 19/03/2023, Chi đoàn Vận chuyển đã phun khử khuẩn các vị trí sản xuất của phân xưởng Vận chuyển – đường sắt và trao khẩu trang, nước sát khuẩn tay và tuyên truyền đến cán bộ đoàn viên thanh niên và người lao động trong phân xưởng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, đặc biệt là khuyến cáo 2K của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, Chi đoàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bằng nhiều hình thức trên hệ thống loa phát thanh của đơn vị, trên mạng xã hội, chia sẻ các thông tin hữu ích giúp nâng cao nhận thức về tầm quan trọng trong công tác phòng, chống dịch. Mỗi đoàn viên là một tuyên truyền viên để góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.

Nguyễn Duy Hưng

Bài viết liên quan

Bình luận