Social Media

05 Th10 2022

Bài viết

Tin công ty

Chi bộ vận hành thiết bị Mạo Khê tổ chức kết nạp đảng viên cho 02 quần chúng ưu tú

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng tổ chức, cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng, phát huy sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Với ý nghĩa đặc biệt đó, vừa qua, Chi bộ VHTB Mạo Khê đã tổ chức kết nạp Đảng viên mới cho 02 quần chúng ưu tú Đặng Văn Thụy và Nguyễn xuân Trường.

Tại buổi lễ, đồng chí Vũ Lê Dương – Bí thư Chi bộ, Quản đốc phân xưởng VHTB Mạo Khê đã trao quyết định kết nạp, phân công và giao nhiệm vụ cho đảng viên giúp đỡ, kèm cặp 02 đảng viên mới.

Sau khi nhận quyết định kết nạp, 02 đảng viên mới đã tuyên thệ và hứa sẽ nỗ lực cố gắng rèn luyện trở thành người đảng viên gương mẫu, phấn đấu lao động sản xuất. Góp phần cùng chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng chi bộ VHTB MK ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đặng Thị Thanh Hoa

Bài viết liên quan

Bình luận