Social Media

16 Th7 2024

Bài viết

Tin công ty

Chung tay xây dựng “Mái ấm Công đoàn”

Nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái trong công nhân lao động, nhằm chia sẻ hỗ trợ giúp đỡ các gia đình CNLĐ trong Tập đoàn có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống và yên tâm công tác.

Nhiều năm qua, cuộc vận động đóng góp Quỹ mái ấm công đoàn luôn được công đoàn bộ phận Vận tải Ô tô quan tâm, hưởng ứng. Năm 2024, đơn vị đã vận động cán bộ đoàn viên, công nhân lao động trong đơn vị tự nguyện tham gia đóng góp quỹ “Mái ấm công đoàn” năm 2024 với tổng số tiền là: 8.000.000 đồng.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tính nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần “Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách” của tổ chức Công đoàn Công ty Kho vận Đá Bạc; qua đó góp phần chia sẻ những khó khăn, động viên, khích lệ đoàn viên công đoàn vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đặng Văn Vũ

Bài viết liên quan

Bình luận