Social Media

05 Th10 2022

Bài viết

Đời sống xã hội

Phát huy tinh thần tương thân tương ái trong công nhân lao động

Thực hiện thông báo số 346/TB- CĐ ngày 21/5/2020 về việc tham gia đóng góp “quỹ mái ấm công đoàn” năm 2020 của công ty. Nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái trong công nhân lao động, nhằm chia sẻ hỗ trợ giúp đỡ các gia đình CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, giúp những gia đình CNLĐ vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống và yên tâm công tác.

Quản đốc và công đoàn bộ phận vận tải ô tô đã vận động CBCNV trong đơn vị tự nguyện đóng góp quỹ “mái ấm công đoàn” năm 2020 với tổng số tiền 9.750.000 đồng.

Số tiền tuy chưa nhiều nhưng đã thể hiện được tinh thần tương thân tương ái của CBCNV trong toàn công ty.

Đặng Văn Vũ

Bài viết liên quan

Bình luận