Social Media

19 Th10 2020

Bài viết

Tin công ty

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động thuộc đối tượng nhóm 3

Ngày 17/9/2020, tại Hội trường tầng 6 nhà điều hành sản xuất, Công ty Kho vận Đá Bạc – Vinacomin phối hợp với Trường cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động cho người lao động thuộc đối tượng nhóm 3 theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ, dưới sự giảng dạy của giảng viên Nguyễn Quang Hòa – Trưởng khoa huấn luyện an toàn, Trường cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam.

Tham dự lớp huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động (AT – VSLĐ) cho đối tượng nhóm 3 có 60 học viên. Tại lớp huấn luyện, các học viên được nghe giảng viên Trường cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam trình bày và thảo luận về các nội dung huấn luyện an toàn nhóm 3 được xây dựng căn cứ theo Nghị định 44/2016 NĐ-CP: Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: chính sách, chế độ an toàn; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm; chức năng nhiệm vụ của mạng lưới an toàn vệ sinh viên; văn hóa an toàn trong sản xuất kinh doanh…Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị vật tư, chất phát sinh yếu tố nguy hiểm có hại; quy trình làm việc với máy, thiết bị vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động…

Đây là lớp huấn luyện AT – VSLĐ lần đầu cho người lao động thuộc đối tượng nhóm 3 đầu tiên; 02 lớp huấn luyện AT – VSLĐ định kỳ cho người lao động thuộc đối tượng nhóm 3 tiếp theo tổ chức vào ngày 21/9/2020 và ngày 23/9/2020.

Huấn luyện AT – VSLĐ nhằm nâng cao nhận thức về AT – VSLĐ nhằm đảm bảo an toàn thân thể, tính mạng cho người lao động, giúp cho người lao động hiểu và nắm vững những quy định trong công tác AT – VSLĐ để luôn ý thức được yêu cầu nghiêm ngặt về AT – VSLĐ, loại bỏ và hạn chế mức thấp nhất các rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra tai nạn, chấn thương trong quá trình lao động.

Mạnh Linh

Bài viết liên quan

Bình luận