Social Media

18 Th8 2022

Bài viết

Tin công ty

Công ty Kho vận Đá Bạc – Vinacomin triển khai nhiệm vụ quý III và 6 tháng cuối năm 2022

Ngày 01/7/2022, Công ty kho vận Đá Bạc – Vinacomin tổ chức Hội nghị sơ kết công tác sản xuất kinh doanh (SXKD) Quý II và 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ Quý III và 6 tháng cuối năm 2022.

Dự Hội nghị có các đồng chí: trong Ban lãnh đạo điều hành Công ty; Ban thường vụ Đảng ủy; Ban Thường vụ Công đoàn; Trưởng phòng, Quản đốc, Phó phòng, Phó quản đốc các đơn vị; Bí thư Đoàn thanh niên Công ty, Bí thư đoàn thanh niên các chi đoàn cùng 36 cá nhân được Công ty tuyên dương điển hình tiên tiến Quý II năm 2022.

Đồng chí Vũ Hồng Mạnh, phó Giám đốc Công ty báo cáo tình hình SXKD Quý II và 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ quý III và 6 tháng cuối năm 2022

Tại Hôị nghị đồng chí Vũ Hồng Mạnh, phó Giám đốc Công ty báo cáo tình hình SXKD Quý II và 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ quý III và 6 tháng cuối năm 2022: Tình hình tiêu thụ than Quý II có sự tăng trưởng, tổng sản lượng tiêu thụ đạt 3,2 triệu tấn/kế hoạch là 3,02 triệu tấn, đạt 106% kế hoạch quý và bằng 118% so với Quý I; Sản lượng than mua mỏ Quý II cũng đạt mức cao (3,27 triệu tấn); một số đầu mối giao than như Than Vàng Danh đã đạt 60%; Than Mạo Khê đạt 53%; mua khác đạt 73%  kế hoạch năm. Công tác an toàn luôn được quan tâm và triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn lao động, an toàn thiết bị; Tiền lương bình quân 9,9 triệu đồng/người/tháng.

Đồng chí Võ Khắc Nghiêm Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Khắc Nghiêm Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty nhấn mạnh trong quý III/2022: Chủ động trong công tác phòng chống mưa bão; Tiếp tục quy hoạch kho bãi tăng sức chứa than tại các kho; Thực hiện tốt công tác AT-BHLĐ, an ninh trật tự, công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Chủ động rà soát các văn bản quy định có liên quan đến công tác quản trị chi phí, đầu tư xây dựng, mua sắm vật tư; Đôn đốc các dự án đầu tư xây dựng để đảm bảo hoàn thành kế hoạch; Tiếp tục làm tốt công tác khoán – quản trị chi phí 6 tháng cuối năm.

Khen thưởng cho 03 tập thể dẫn đầu khối

Khen thưởng cho 36 cá nhân có thành tích xuất sắc

Nhân dịp này, Công ty đã khen thưởng cho 03 tập thể dẫn đầu khối trong quý II/2022 và 36 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quý II/2022.

Mạnh Linh

Bài viết liên quan

Bình luận