Social Media

19 Th10 2021

Bài viết

Tin công ty

Khai giảng lớp đào tạo xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo KPI

Trong 2 ngày 18 – 19/8/2021, Công ty đã phối hợp với Trường Quản trị kinh doanh – Vinacomin tổ chức khai giảng lớp đào tạo xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo KPI. Khóa đào tạo dự kiến diễn ra trong 90 ngày.

Tham gia lớp tập huấn có 48 học viên là cán bộ nhân viên thuộc các phòng: Văn phòng, TBK, Vật tư, KCS, ĐKSX, ĐTM, AT-BHLĐ, Kế hoạch và Trạm Y tế. Do tình hình dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến phức tạp, các học viên được đào tạo qua hình thức học trực tuyến.

Tại lớp học Giảng viên Trần Xuân Chiến đã trình bày và thảo luận về các nội dung:

Các khái niệm cơ bản và lợi ích của KPI với doanh nghiệp; Nắm bắt được những điểm thuận lợi và khó khăn khi triển khai hệ thống; Quy trình triển khai xây dựng và vận hành hệ thống; Các công cụ cần có để xây dựng KPI hiệu quả; Những tiêu chí quan trọng trong việc thiết lập KPIs ( cơ sở xác minh, trọng số, công thức tính, nguồn dữ liệu chứng minh khi xét duyệt KPIs); Thiết lập mô hình SMART (Cụ thể, đo lường được, đạt được, thực tế, thời gian) cho doanh nghiệp và cho từng phòng/ban; Các bước rà soát tổ chức trước khi triển khai hệ thống đánh giá…Bên cạnh đó, Giảng viên còn đưa ra các bài tập tình huống khác nhau, lớp học chia thành các nhóm tham gia thảo luận về cách tiếp cận từng tình huống.

Sau khi hoàn tất chương trình, học viên có thể nắm vững các phương pháp, xây dựng mục tiêu cho các vị trí nhân sự phù hợp; xây dựng chương trình đánh giá chất lượng CBNV nhằm nâng cao hiệu quả công việc được giao.

Mạnh Linh

Bài viết liên quan

Bình luận