Social Media

18 Th8 2022

Bài viết

Thông tin đấu thầu

thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói cung cấp: Thi công sửa chữa hệ thống rãnh, hố lắng, hố thu khu vực hiện trường sản xuất thuộc công trình: Sửa chữa rãnh, hố lắng, hố thu khu vực hiện trường sản xuất

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

– Tên bên mời chào hàng: Công ty Kho vận Đá Bạc – Vinacomin.

– Tên gói cung cấp: Gói cung cấp: Thi công sửa chữa hệ thống rãnh, hố lắng, hố thu khu vực hiện trường sản xuất.

Thuộc công trình: Sửa chữa rãnh, hố lắng, hố thu khu vực hiện trường sản xuất.

Kính mời Quý Công ty tham gia chào hàng cạnh tranh Gói cung cấp: Thi công sửa chữa hệ thống rãnh, hố lắng, hố thu khu vực hiện trường sản xuất thuộc công trình: Sửa chữa rãnh, hố lắng, hố thu khu vực hiện trường sản xuất.

  • Thời gian phát hành hồ sơ chào hàng: 9h00 ngày 19/5/2022.
  • Địa điểm phát hành hồ sơ chào hàng: Phòng ĐTM – Công ty kho vận Đá Bạc – Vinacomin Địa chỉ: Khu Tân Lập – phường Phương Đông – thành phố Uông Bí – tỉnh Quảng Ninh.
  • Điện thoại:565.388                                    Fax: 02033.565.399

– Thời gian nhận HSNCCTD: Trước 9h00’ ngày 26/5/2022 tại Phòng ĐTM – Công ty Kho vận Đá Bạc – Vinacomin, Địa chỉ: Khu Tân Lập – phường Phương Đông – thành phố Uông Bí – tỉnh Quảng Ninh.

– Thời gian đóng HSNCCTD: 9h00 ngày 26/5/2022.

– Thời gian mở HSNCCTD:      9h30 ngày 26/5/2022 tại văn phòng Công ty Kho vận Đá Bạc – Vinacomin, Địa chỉ: Khu Tân Lập – phường Phương Đông – thành phố Uông Bí – tỉnh Quảng Ninh.

Công ty Kho vận Đá Bạc – Vinacomin kính mời./.

Bài viết liên quan

Bình luận