Social Media

18 Th8 2022

Bài viết

Thông tin đấu thầu

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói cung cấp số 01: Thi công sửa chữa các hạng mục; Thuộc công trình: Sửa chữa môi trường cảnh quan đường ô tô Uông Bí – Vàng Danh (Đoạn khu vực phường Bắc Sơn)

Công ty Kho vận Đá Bạc – Vinacomin tổ chức lựa chọn Nhà cung cấp thi công sửa chữa công trình: Sửa chữa môi trường cảnh quan đường ô tô Uông Bí – Vàng Danh (Đoạn khu vực phường Bắc Sơn). Công ty Kho vận Đá Bạc – Vinacomin kính mời các Nhà cung cấp tham gia chào hàng cạnh tranh với các nội dung sau:

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

– Tên bên mời Nhà cung cấp: Công ty Kho vận Đá Bạc – Vinacomin.

– Tên gói cung cấp: Gói cung cấp số 01: Thi công sửa chữa các hạng mục.

Thuộc công trình: Sửa chữa môi trường cảnh quan đường ô tô Uông Bí – Vàng Danh (Đoạn khu vực phường Bắc Sơn).

Mời Quý Nhà cung cấp tham dự chào hàng cạnh tranh Gói cung cấp số 01: Thi công sửa chữa các hạng mục; Thuộc công trình: Sửa chữa môi trường cảnh quan đường ô tô Uông Bí – Vàng Danh (Đoạn khu vực phường Bắc Sơn).

Thời gian phát hành hồ sơ mời Nhà cung cấp: 07h30 ngày 17/11/2021.

Địa điểm phát hành hồ sơ mời Nhà cung cấp: Phòng Đầu tư – Môi trường – Công ty Kho vận Đá Bạc – Vinacomin; Địa chỉ: Khu Tân Lập II, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh;  Điện thoại: 02033.565.388; Fax: 02033.565.399.

Thời gian nhận hồ sơ Nhà cung cấp tham dự: Trước 14h30’ ngày 23/11/2021 tại phòng Đầu tư – Môi trường – Công ty Kho vận Đá Bạc – Vinacomin, Địa chỉ: Khu Tân Lập II, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí,  tỉnh Quảng Ninh.

Thời gian đóng hồ sơ Nhà cung cấp tham dự: 14h30’ ngày 23/11/2021.

– Thời gian mở hồ sơ Nhà cung cấp tham dự: 15h00’ ngày 23/11/2021 tại phòng họp 2 tầng 5 nhà ĐHSX Công ty Kho vận Đá Bạc – Vinacomin, Địa chỉ: Khu Tân Lập – phường Phương Đông – thành phố Uông Bí – tỉnh Quảng Ninh.

Bài viết liên quan

Bình luận