Social Media

19 Th10 2021

Bài viết

Tin công ty

Triển khai kết nối Phần mềm hóa đơn điện tử với Phần mềm kế toán

Thực hiện công văn số 2293/TKV-KTTC ngày 14/05/2020 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc triển khai kết nối Phần mềm hóa đơn điện tử với Phần mềm kế toán giúp cho bộ phận kế toán tại mỗi đơn vị tự động hóa dữ liệu hóa đơn đầu vào, giảm thiểu sai sót trong việc nhập liệu khi xuất hóa đơn đầu ra, cung cấp các mẫu biểu báo cáo thống kê theo yêu cầu riêng của từng đơn vị, nâng cao năng suất làm việc. Căn cứ vào nhu cầu thực tế của Công ty, Phòng Kế toán đã cung cấp thông tin và đăng ký thực hiện Giai đoạn 2 việc kết nối Phần mềm kế toán chi tiết và Phần mềm hóa đơn điện tử.

Ngô Thị Ninh

Bài viết liên quan

Bình luận