Social Media

28 Th7 2021

Bài viết

Tin công ty

Kiểm tra đột xuất “Tháng hành động ATVSLĐ”

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 118/KHLT/ VLC-CĐVLC ngày 03/3/2021 V/v tổ chức thực hiện tháng hành động AT-VSLĐ năm 2021.

Công ty đã tổ chức kiểm tra đột xuất tháng hành động ATVSLĐ gồm phòng AT, phòng CV, phòng TBK, Công đoàn Công ty cùng tham gia kiểm tra đột xuất ca 2, ca 3 tại các đơn vị sản xuất từ 04/5 đến 27/5/2021.

Qua đợt kiểm tra cho thấy: Các đơn vị có ra nhật lệnh sản xuất, các phó Quản đốc các ca (kíp) có ra ca lệnh cho các chức danh kèm theo dự báo nguy cơ mất AT và biện pháp ngăn ngừa tại các vị trí sản xuất; Tại các vị trí sản xuất của các đơn vị: bố trí đầy đủ nhân lực theo đội hình theo định biên lao động; CBCN khi làm việc đều đầy đủ dụng cụ làm việc, trang bị phòng hộ cá nhân đã được trang cấp; Hiện trường đảm bảo KTAT, không có vị trí nào phải đình chỉ sản xuất để khắc phục sai phạm.

Tuy nhiên, vẫn còn một số CBCN trong các đơn vị tinh thần trách nhiệm trong khi thực hiện nhiệm vụ chưa tốt, còn lơ là thiếu tập trung trong công việc; thực hiện công tác tự bảo hiểm; Đoàn kiểm tra đã kiến nghị các đơn vị sản xuất: Tổ chức quán triệt quyết liệt công tác an toàn đến toàn thể CBCN đơn vị trong các buổi họp, buổi giao ban đầu ca để mọi người nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động thực hiện tốt các quy trình, quy định AT trong khi làm việc; Cán bộ đơn vị phải tăng cường công tác tự kiểm tra đột xuất hiện trường của đơn vị mình nhằm phát hiện các nguy cơ gây mất an toàn, có các biện pháp xử lý kịp thời các hành vi vi phạm không để TNLĐ và sự cố xảy ra./.

Trần Thị Hường

Bài viết liên quan

Bình luận