Social Media

08 Th12 2022

Bài viết

Tin công ty

Kiểm tra chuyên đề an toàn thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ

Nhằm nâng cao nhận thức và thực hiện tốt công tác ATVSLĐ cho CBCNV trong Công ty thông qua các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về công tác ATVSLĐ; ngay từ đầu năm 2022, Giám đốc Công ty đã ban hành các Kế hoạch, Nghị quyết, Chương trình cụ thể.

Từ ngày 12/9/2022 đến ngày 22/9/2022, Đoàn kiểm tra Công ty đã tiến hành kiểm tra chuyên đề an toàn thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ quý III năm 2022.

Qua đợt kiểm tra cho thấy: hồ sơ sổ sách liên quan đến công tác quản lý, sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ của các đơn vị đã thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Công ty; Các máy, thiết bị đều đảm bảo yêu cầu kỹ thuật phục vụ cho sản xuất; các công nhân được giao vận hành máy, thiết bị này đều đã được huấn luyện quy trình theo quy định. Cũng qua đợt kiểm tra, một số đơn vị còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế.

Trong thời gian tới, Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng chức năng tăng cường, kiểm tra, giám sát công tác ATVSLĐ,  phối hợp với các đơn vị sản xuất để có biện pháp xử lý kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn. Đồng thời, các đơn vị sản xuất phát huy những ưu điểm đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tăng cường công tác tự kiểm tra tại đơn vị mình./.

Vũ Trung Kiên

Bài viết liên quan

Bình luận