Social Media

19 Th10 2021

Bài viết

Tin công ty

Kho vận Đá Bạc: Xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh

Lực lượng tự vệ là lực lượng nòng cốt góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. Hiểu rõ tầm quan trọng Công ty Kho vận Đá Bạc luôn quan tâm xây dựng, phát triển lực lượng tự vệ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đáp ứng yêu cầu chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Trong những năm qua Công ty luôn quan tâm chỉ đạo có hiệu quả công tác quân sự quốc phòng địa phương. Trong đó nổi bật là thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW (ngày 5/10/2002) của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới”; Luật DQTV năm 2019; các Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ…

Để mỗi đơn vị trong công ty nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò của lực lượng tự vệ trong việc củng cố, kiện toàn, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. Dựa trên cơ sở quy định của Luật DQTV, Công ty đã chỉ đạo các đơn vị củng cố, kiện toàn đại đội tự vệ, với những nhân tố là những công nhân đã trải qua môi trường quân ngũ và những công nhân có ý thức kỷ luật cao. Công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, huấn luyện thường xuyên được đổi mới về hình thức, phương pháp, chất lượng ngày càng nâng cao; hằng năm, quân số huấn luyện đảm bảo. Việc sử dụng vũ khí,  công cụ hỗ trợ cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập đầy đủ, đúng quy định.

Trao đổi và đánh giá về chất lượng của lực lượng tự vệ trong Công ty, ông Võ Khắc Nghiêm – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty cho biết: Lực lượng tự vệ được công ty quan tâm đặc biệt, thường xuyên kiện toàn về số lượng và chất lượng, công tác luyện tập được thực hiện thường xuyên. Thời gian qua, lực lượng tự vệ đã tích cực tham gia các hoạt động quốc phòng – an ninh, góp phần rất lớn trong việc hoàn thành toàn diện nhiệm vụ, giữ vững an ninh chính trị của Công ty”.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ tự vệ, thời gian tới Công ty sẽ tổ chức diễn tập chiến đấu bảo vệ công ty, hình thức chuyển hoạt động sản xuất kinh doanh của của Công ty từ trạng thái thời bình vào trạng thái thời chiến. Đồng thời giao cho Ban chỉ huy Quân sự Công ty đề xuất tham mưu, triển khai nhiệm vụ  diễn tập đảm bảo đúng, đủ theo quy định của cấp trên phù hợp với tình hình thực tế đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao.

Thuý Quỳnh

Bài viết liên quan

Bình luận