Social Media

28 Th7 2021

Bài viết

Tin công ty

Kết quả kiểm tra ATVSLĐ 6 tháng đầu năm 2021

Từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 24 tháng 6, Công ty đã tổ chức kiểm tra chấm điểm thi đua về công tác AT VSLĐ 6 tháng đầu năm 2021 đối với 07 Phân xưởng sản xuất.

Kết thúc đợt kiểm tra chấm điểm, đoàn kiểm tra đã biểu dương cố gắng của các đơn vị, đồng thời nêu rõ những vấn đề chưa làm được để có các giải pháp khắc phục trong 6 tháng cuối năm 2021, phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động và sự cố do chủ quan.

Kết quả điểm chấm và danh hiệu về ATVSLĐ trong 6 tháng đầu năm 2021: Phân xưởng Đầu máy toa xe – CĐS, Phân xưởng Giao nhận Uông Bí, Phân xưởng Giao nhận Mạo Khê, Phân xưởng Vận tải Ô tô đạt danh hiệu đảm bảo ATVSLĐ xuất sắc; Phân xưởng Vận hành thiết bị Mạo Khê và Phân xưởng Vận hành thiết bị Uông Bí đạt danh hiệu đảm bảo ATVSLĐ do đều để xảy ra 01 vụ tai nạn lao động (TNLĐ); Phân xưởng Vận chuyển đường sắt không đảm bảo ATVSLĐ do để xảy ra 01 vụ TNLĐ và 04 vụ sự cố do chủ quan, trong đó có 01 vụ nghiêm trọng.

Thông qua chương trình của Tháng An toàn, Vệ sinh lao động năm 2021, nhằm từng bước củng cố, hoàn thiện công tác ATVSLĐ, ngăn ngừa sự cố, tai nạn lao động và nâng cao hiệu quả công việc, đảm bảo an toàn lao động cho CBCNV trong toàn công ty.

Trần Thị Hường

Bài viết liên quan

Bình luận