Social Media

29 Th3 2023

Bài viết

Tin công ty

Hội nghị tổng kết công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Ngày 22/12/2022, tại Hội trường tầng 2 trụ sở nhà ĐHSX, Công ty Kho vận Đá Bạc – Vinacomin đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị, có các đồng chí: Nguyễn Quang Tê, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo – Nữ công Công đoàn TKV; Lê Anh Hoàng – Phó Bí thư Đoàn TN TKV; UVBTV, BCH, UVUBKT Đảng ủy Công ty; Ban chi ủy và đảng viên xuất sắc của các chi bộ năm 2022; Ban lãnh đạo điều hành Công ty; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn thanh niên; Hội CCB Công ty; BCH, UBKT, Trưởng ban nữ Công Công đoàn công ty; BCH Công đoàn các bộ phận; UVBCH Đoàn thanh niên Công ty; Bí thư các Chi đoàn cùng các cá nhân được các cấp khen thưởng.

Đồng chí Phạm Công Hân – Phó Bí thư Đảng ủy Công ty báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Trong năm 2022: Đảng uỷ công ty đã xây dựng và ban hành các Nghị quyết cụ thể nhằm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Công ty; Xây dựng các kế hoạch: Học tập chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”; kế hoạch tuyên truyền năm 2022; Kế hoạch thực hiện công tác khoa giáo và kế hoạch thực hiện công tác LLCT năm 2022; kế hoạch tuyên truyền công tác Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022; Đăng ký mô hình Dân vận khéo năm 2022 theo chỉ đạo của Đảng ủy TKV; Xây dựng kế hoạch và tổ chức cho 100% CBĐV tham gia học tập Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 5, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ đạo các chi bộ tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022-2025, quyết định chuẩn y kết quả bầu cử cấp uỷ, bí thư, phó bí thư chi bộ của 18 chi bộ với tổng số cấp uỷ chi bộ gồm 62 đồng chí.

Đồng chí Văn Thị Thu Hoài – Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Công đoàn Công ty đã tích cực hoạt động và thực hiện tốt nhiệm vụ: Duy trì tốt phong trào CNLĐ và hoạt động Công đoàn; Tổ chức chỉ đạo, tuyên truyền, vận động cán bộ đoàn viên, CNLĐ đoàn kết nội bộ, lao động sáng tạo, phát huy nội lực, góp phần tích cực cùng chuyên môn thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2022 Tập đoàn giao; Chỉ đạo tổ chức tốt đại hội các Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023-2028; Triển khai hỗ trợ 03 đoàn viên khó khăn về nhà ở xây dựng nhà Mái ấm công đoàn; hỗ trợ cho 03 gia đình với số tiền 180 triệu đồng; Công ty hỗ trợ số tiền 60 triệu đồng từ nguồn quỹ phúc lợi; thực hiện tốt công tác thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ kịp thời; Năm 2022 Công đoàn Công ty xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Phan Bá Tuấn – Bí thư đoàn thanh niên Công ty báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022, Đoàn Thanh niên Công ty đã thực hiện hoàn thành tốt chương trình công tác Thanh Niên năm 2022: Các chương trình, kế hoạch về các mặt công tác Đoàn được thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn của Đoàn cấp trên; Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, bầu bổ sung các chức danh Phó Bí thư, Uỷ viên Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2022-2027; Giới thiệu và hoàn thiện hồ sơ cho Đảng xem xét kết nạp cho 06 quần chúng ưu tú, công nhận chính thức cho 06 đảng viên dự bị; Năm 2022 Đoàn Thanh niên Công ty xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đăng ký đảm nhận thực hiện được 26 công trình, phần việc thanh niên mừng Đảng, mừng xuân Nhâm Dần, hoạt động tháng thanh niên, phòng chống dịch covid – 19; Có 37 sáng kiến hợp lý hoá sản xuất được công nhận và áp dụng vào sản xuất có hiệu quả, tiết kiệm chi phí, tiết kiệm vật tư…..đăng tải 62 ý tưởng lên “Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam”.

Đồng chí Võ Khắc Nghiêm – Bí thư Đảng ủy Công ty, Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội Nghị

Phát biểu và chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Khắc Nghiêm – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của cán bộ công nhân viên Công ty. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị trong năm 2023: Đối với Đảng ủy Công ty: Tăng cường đổi mới, nâng cao chính trị tư tưởng; Tổ chức quán triệt tốt các quan điểm chủ trương, Nghị quyết của Đảng tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong CBCNV; Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình hành động thực Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TKV và Đảng bộ Công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025; Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Đối với tổ chức Công đoàn: Tập trung phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt Hội nghị người lao động năm 2023 và tổng kết công tác sản xuất, kinh doanh năm 2022; Chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028; Thực hiện tốt việc chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động; Tích cực phối hợp tổ chức Đối thoại với người lao động để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng người lao động.

Đối với Đoàn thanh niên Công ty: Chú trọng công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng gắn với việc đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Bám sát nhiệm vụ chính trị của Công ty, các hoạt động của thanh niên do các tổ chức phát động để tổ chức chương trình hành động thiết thực phù hợp; Phát huy tính xung kích tình nguyện thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua, trong công tác nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tích cực tham gia các công trình vượt khó xung yếu trong quá trình hoạt động sản xuất của Công ty; Đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, giáo dục nâng cao, nhận thức, lý tưởng cách mạng đoàn thanh niên…

01 cá nhân được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” của Ban Dân vận Trung Ương và 01 cá nhân được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” của Ủy Ban kiểm tra Trung Ương

Khen thưởng các Chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

02 cá nhân được nhận bằng khen của Liên đoàn Lao động Tỉnh Quảng Ninh

Công đoàn TKV khen thưởng cho các Công đoàn bộ phận và các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022

Chúc mừng các Công đoàn bộ phận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Đoàn TN TKV khen thưởng các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Khen thưởng các chi đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Nhân dịp này, 02 cá nhân vinh dự được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” và kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng”; Đảng ủy Công ty đã khen thưởng 04 Chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022; 02 cá nhân được nhận bằng khen của Liên đoàn Lao động Tỉnh Quảng Ninh; Công đoàn TKV đã tặng bằng khen cho 04 Công đoàn bộ phận và 04 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022; Công đoàn Công ty đã tặng hoa chúc mừng các 04 Công đoàn bộ phận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022; Đoàn TN TKV đã tặng bằng khen các Chi đoàn và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 cấp đoàn TKV; Đoàn TN Công ty đã tặng giấy khen cho 05 chi đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.  

Mạnh Linh

Bài viết liên quan

Bình luận