Social Media

19 Th10 2021

Bài viết

Tin công ty

Chi bộ Giao nhận Uông Bí tổ chức rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020 – 2025

Thực hiện công văn số 25/KH – VLC ngày 14/1/2021 của Công ty về việc rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020 – 2025. Vừa qua, tại nhà giao ca phân xưởng Giao nhận Uông Bí, chi bộ Giao nhận Uông Bí đã tổ chức sinh hoạt chi bộ tháng 3/2021 đồng thời bỏ phiếu bầu bổ sung quy hoạch cán bộ chức danh Quản đốc, phó Quản đốc giai đoạn 2020 – 2025, bổ sung quy hoạch ban chi ủy chi bộ, Chức danh Bí thư, phó Bí thư nhiệm kỳ 2020 – 2023 bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng quy trình.

Tại buổi sinh hoạt các đảng viên đều thống nhất bỏ phiếu quy hoạch đối với những cán bộ có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có triển vọng phát triển.

Chi bộ giao nhận Uông Bí tuy mới thành lập từ 01/01/2021 trên cơ sở điều chuyển các Đảng viên từ phân xưởng kho cảng Điền Công, phòng ĐKSX và phòng KCS, tuy nhiên chi bộ đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công lại nhiệm vụ cho từng Đảng viên để ổn định sản xuất. Chi bộ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao xây dựng đơn vị nói riêng và Đảng bộ Công ty kho Vận Đá Bạc – Vinacomin nói chung phát triển vững mạnh.

Nguyễn Thị Hiền

Bài viết liên quan

Bình luận