Social Media

28 Th7 2021

Bài viết

Thông tin đấu thầu

Thông báo mời thầu gói thầu số gói thầu số 10: Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt hệ thống phun sương dập bụi cao áp

Thông báo mời thầu gói thầu số gói thầu số 10: Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt hệ thống phun sương dập bụi cao áp

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc khẩn trương đầu tư máy phun sương dập bụi cao áp tại các kho than, bến cảng, bãi thải, khu vực chế biến than gần khu dân cư, đô thị tại Văn bản số: 664/TTĐHSX-MT, ngày 27/09/2019.

Công ty kho vận Đá Bạc – Vinacomin đã bổ sung hạng mục đầu tư thiết bị phun sương dập bụi cao áp tại các kho cảng vào dự án: Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2019, đã được Tập đoàn thông qua tại văn bản số: 333/TKV-ĐT, ngày 21/01/2020. Sau khi được Tập đoàn thông qua Công ty đã triển khai các bước chuẩn bị đầu tư: Lập điều chỉnh dự án, lập TKBVTC-DT hạng mục công trình và đã phê duyệt để triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu.

Đến nay, Giám đốc Công ty đã phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 10: Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt hệ thống phun sương dập bụi cao áp thuộc dự án: Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2019 tại Quyết định số: 459/QĐ-VLC, ngày 18/03/2020. Hồ sơ mời thầu đã được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, cụ thể như sau:

– Thời điểm phát hành HSMT: 11h50’ ngày 20/03/2020;

– Thời điểm đóng thầu: 14h00’ ngày 10/04/2020;

– Thời điểm mở thầu: 15h00’ ngày 10/04/2020;

Giá bán hồ sơ: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng – Đã bao gồm cả thuế).

Tô Thị Mai

Bài viết liên quan

Bình luận