Social Media

18 Th8 2022

Bài viết

Thông tin đấu thầu

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói cung cấp số 01: Thi công sửa chữa; Thuộc công trình: Sửa chữa các TS-VKT khu vực cảng Điền Công

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN

– Tên bên mời Nhà cung cấp: Công ty Kho vận Đá Bạc – Vinacomin.

– Tên gói cung cấp: Gói cung cấp số 01: Thi công sửa chữa.

Thuộc công trình: Sửa chữa các TS-VKT khu vực cảng Điền Công.

Mời Quý Nhà cung cấp tham dự chào hàng cạnh tranh rút gọn Gói cung cấp số 01: Thi công sửa chữa; Thuộc công trình: Sửa chữa.

Thời gian phát hành hồ sơ mời Nhà cung cấp: 07h30 ngày 01/6/2022.

Địa điểm phát hành hồ sơ mời Nhà cung cấp: Phòng Đầu tư – Môi trường – Công ty Kho vận Đá Bạc – Vinacomin; Địa chỉ: Khu Tân Lập II, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 02033.565.388;        Fax: 02033.565.399

Thời gian nhận hồ sơ Nhà cung cấp tham dự: Trước 14h30’ ngày 06/6/2022 tại phòng Đầu tư – Môi trường – Công ty Kho vận Đá Bạc – Vinacomin, Địa chỉ: Khu Tân Lập II, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí,  tỉnh Quảng Ninh.

Thời gian đóng hồ sơ Nhà cung cấp tham dự: 14h30’ ngày 06/6/2022.

– Thời gian mở hồ sơ Nhà cung cấp tham dự: 15h00’ ngày 06/6/2022 tại phòng họp 2 tầng 5 nhà ĐHSX Công ty Kho vận Đá Bạc – Vinacomin, Địa chỉ: Khu Tân Lập – phường Phương Đông – thành phố Uông Bí – tỉnh Quảng Ninh.

Bên mời nhà cung cấp trân trọng thông báo./.

Mời tải file tại đây 698CVDi_0001

Bài viết liên quan

Bình luận