Social Media

18 Th8 2022

Bài viết

Thông tin đấu thầu

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói cung cấp: Thi công sửa chữa sân bê tông bãi cảng – Cảng Điền Công thuộc công trình: Sửa chữa sân bê tông bãi cảng – Cảng Điền Công

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

– Tên bên mời chào hàng: Công ty Kho vận Đá Bạc – Vinacomin.

– Tên gói cung cấp dịch vụ: Gói cung cấp: Thi công sửa chữa sân bê tông bãi cảng – Cảng Điền Công.

  Thuộc công trình: Sửa chữa sân bê tông bãi cảng – Cảng Điền Công.

Mời Quý Công ty tham gia chào hàng cạnh tranh Gói cung cấp: Thi công sửa chữa sân bê tông bãi cảng – Cảng Điền Công thuộc công trình: Sửa chữa sân bê tông bãi cảng – Cảng Điền Công.

  • Thời gian phát hành hồ sơ chào hàng cạnh tranh: 8h30 ngày 28/6/2022.
  • Địa điểm phát hành hồ sơ chào hàng cạnh tranh: Phòng ĐTM – Công ty kho vận Đá Bạc – Vinacomin Địa chỉ: Khu Tân Lập II – phường Phương Đông – thành phố Uông Bí – tỉnh Quảng Ninh.
  • Điện thoại: 02033.565.388                                    Fax: 02033.565.399

– Thời gian nhận hồ sơ nhà cung cấp tham dự: Trước 9h00’ ngày 05/7/2022 tại Phòng ĐTM – Công ty Kho vận Đá Bạc – Vinacomin, Địa chỉ: Khu Tân Lập II – phường Phương Đông – thành phố Uông Bí – tỉnh Quảng Ninh.

Thời gian đóng hồ sơ nhà cung cấp tham dự: 9h00’ ngày 05/7/2022.

-Thời gian mở hồ sơ nhà cung cấp tham dự: 9h30’ ngày 05/7/2022 tại văn phòng Công ty Kho vận Đá Bạc – Vinacomin, Địa chỉ: Khu Tân Lập II – phường Phương Đông – thành phố Uông Bí – tỉnh Quảng Ninh.

Công ty Kho vận Đá Bạc – Vinacomin kính mời./.

Mời tải file tại đây CV 837_0002

Bài viết liên quan

Bình luận