Social Media

18 Th8 2022

Bài viết

Thông tin đấu thầu

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói cung cấp số 01: Thi công sửa chữa thuộc công trình: Sửa chữa bến cảng Điền Công (bến 35,4m)

– Tên bên mời chào hàng: Công ty Kho vận Đá Bạc – Vinacomin.

– Tên gói cung cấp dịch vụ: Gói cung cấp số 01: Thi công sửa chữa.

Thuộc công trình: Sửa chữa bến cảng Điền Công (bến 35,4m).

Mời Quý Công ty tham gia chào hàng cạnh tranh Gói cung cấp số 01: Thi công sửa chữa thuộc công trình: Sửa chữa bến cảng Điền Công (bến 35,4m).

  • Thời gian phát hành hồ sơ chào hàng cạnh tranh: 13h30 ngày 01/11/2021.
  • Địa điểm phát hành hồ sơ chào hàng cạnh tranh: Phòng ĐTM – Công ty kho vận Đá Bạc – Vinacomin Địa chỉ: Khu Tân Lập – phường Phương Đông – thành phố Uông Bí – tỉnh Quảng Ninh.
  • Điện thoại:565.388                                    Fax: 02033.565.399

– Thời gian nhận hồ sơ nhà cung cấp tham dự: Trước 14h30’ ngày 08/11/2021 tại Phòng ĐTM – Công ty Kho vận Đá Bạc – Vinacomin, Địa chỉ: Khu Tân Lập – phường Phương Đông – thành phố Uông Bí – tỉnh Quảng Ninh.

Thời gian đóng hồ sơ nhà cung cấp tham dự: 14h30’ ngày 08/11/2021.

-Thời gian mở hồ sơ nhà cung cấp tham dự: 15h00’ ngày 08/11/2021 tại văn phòng Công ty Kho vận Đá Bạc – Vinacomin, Địa chỉ: Khu Tân Lập – phường Phương Đông – thành phố Uông Bí – tỉnh Quảng Ninh.

Công ty Kho vận Đá Bạc – Vinacomin kính mời./.

Bài viết liên quan

Bình luận