Social Media

28 Th7 2021

Bài viết

Thông tin đấu thầu

Thông báo kết quả mở thầu qua mạng gói thầu số gói thầu số 10: Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt hệ thống phun sương dập bụi cao áp thuộc dự án: Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2019

Thực hiện Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020 của Công ty đã được Tập đoàn giao tại Quyết định số: 2231/QĐ-TKV ngày 26/12/2019. Trong quý I và đầu quý II Công ty đã triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng năm 2020. Ngày 27/04/2020 Giám đốc Công ty đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 10: Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt hệ thống phun sương dập bụi cao áp thuộc dự án: Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2019. Cụ thể như sau:

1/ Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH thương mại đầu tư xây dựng Toàn Cầu.

  • Địa chỉ: P207, A13 tập thể Thanh Xuân Bắc, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội;
  • Điện thoại: 0243.513.2428; Fax: 0243.513.2428

2/ Giá trúng thầu: 28.908.668.000 đồng.

(Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ chín trăm linh tám triệu sáu trăm sáu mươi tám nghìn đồng – Đã bao gồm cả thuế GTGT).

3/ Hình thức hợp đồng: Trọn gói;

4/ Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

Sau khi Giám đốc Công ty phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, các phòng chức năng sẽ hoàn thiện các thủ tục để ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu để triển khai thi công gói thầu.

Tô Thị Mai

Bài viết liên quan

Bình luận