Social Media

16 Th7 2024

Bài viết

Tin tập đoàn

TKV triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2021

Ngày 23/12/2020, tại Quảng Ninh, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn và Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh và ký hợp đồng khai thác, chế biến than – khoáng sản năm 2021.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải phát biểu tại Hội nghị

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải cho rằng, năm 2020 là một năm Tập đoàn phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng cũng là một năm thành công của TKV.

Tập đoàn đã thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh vừa ổn định SXKD, là một trong số ít các Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước có các chỉ tiêu SXKD đứng đầu, đạt lợi nhuận kế hoạch. Đồng thời, Tập đoàn đã quản trị được chi phí giá thành than, Alumina; xây dựng các quy chế quản lý phù hợp với quy định của Nhà nước và chăm lo tốt đời sống CNVCLĐ. Dự kiến năm 2020, Tập đoàn đạt doanh thu 121.000 tỷ đồng; lợi nhuận ước đạt trên 2.500 tỷ đồng; nộp ngân sách đạt 18.000 tỷ đồng. Đặc biệt, sản xuất đạt 700.000 tấn Alumin quy đổi, vượt công suất thiết kế và sản xuất trên 10 tỷ kWh điện… Tập đoàn và các đơn vị đã đảm bảo được việc làm, cùng chia sẻ khó khăn, đảm bảo tiền lương, thu nhập của người lao động.

Các đại biểu dự Hội nghị

Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch PHKD năm 2021, Tập đoàn đặt mục tiêu chung: “An toàn – Phát triển – Hiệu quả”; không ngừng đổi mới, sáng tạo, áp dụng công nghệ mới tiên tiến, hiện đại; đẩy mạnh chế biến sâu tạo ra các chuỗi sản phẩm và chuỗi giá trị gia tăng trên nền sản xuất than, khoáng sản; nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh.

Theo đó, Tập đoàn tiếp tục hoàn thiện mô hình “Sản xuất và Thương mại than”, thực hiện pha trộn giữa than sản xuất trong nước và than nhập khẩu với tỷ lệ phù hợp; phát huy tối đa tiềm năng lợi thế và sức mạnh của toàn Tập đoàn, kiên trì mục tiêu phấn đấu trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong ngành công nghiệp luyện kim màu tại Việt Nam. Tiếp tục quản lý, vận hành các nhà máy điện hiện có đảm bảo an toàn, phát huy công suất; tập trung nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới trên cơ sở phát huy giá trị cốt lõi, thế mạnh của Tổng Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ. Đối với lĩnh vực cơ khí và sản xuất kinh doanh khác sẽ phát triển phù hợp với quy mô của Tập đoàn.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải nhấn mạnh, năm 2021 được nhận định tình hình kinh tế thế giới và trong nước có khởi sắc hơn song vẫn nhiều khó khăn. Do vậy, chủ đề cốt lõi nhất của năm 2021 là “Thực hành tiết kiệm” gắn với khai thác tối đa chuỗi giá trị gia tăng, trên cơ sở các chỉ tiêu đạt được năm 2020; tiếp tục đẩy mạnh áp dụng công nghệ mới, cơ giới hóa, tự động hóa trong khai thác hầm lò để tăng năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc, giảm nguy cơ mất an toàn cho người lao động; tăng tỷ trọng khai thác than hầm lò bằng lò chợ cơ giới hóa đồng bộ, năm 2021 phải đạt tối thiểu 15,8 % sản lượng than CGH/tổng sản lượng than hầm lò.

Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2021: tổng doanh thu toàn Tập đoàn 123.880 tỷ đồng, lợi nhuận 3.000 tỷ đồng, than tiêu thụ 42 triệu tấn, than nguyên khai sản xuất 38,5 triệu tấn, đất đá bóc 167,26 triệu m3, mét lò đào tổng số 259,93 km…

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn khẳng định, năm 2020 là một năm thành công của TKV. Kết quả đó là do sự đoàn kết trong hệ thống chính trị từ Tập đoàn đến các đơn vị, đồng thời đã thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành SXKD và phòng chống dịch Covid-19. Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn ghi nhận và đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của Ban lãnh đạo điều hành Tập đoàn, sự nỗ lực của tập thể cán bộ, CNLĐ toàn Tập đoàn trong thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ, chia sẻ khó khăn, ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm, tiền lương và có sự tăng trưởng. Triển khai nhiệm vụ năm 2021, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn nhấn mạnh, thực hiện chỉ đạo điều hành theo tiến độ kế hoạch, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra; điều hành sản xuất, tiêu thụ than theo thị trường, công khai, minh bạch, bình đẳng, đảm bảo hiệu quả SXKD của doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp. Đặc biệt, chú trọng thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, nâng cao trách nhiệm, ý thức chấp hành ATVSLĐ của người quản lý và người lao động. Tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trình độ pháp luật cho cán bộ quản lý các cấp và người lao động; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, ranh giới khai trường mỏ; kiểm soát chặt chẽ chi phí, nâng cao thu nhập cho CNVCLĐ. Bám sát nghị quyết đại hội Đảng các cấp để hoàn thành các chỉ tiêu của đại hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tự kiểm tra; nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ cơ sở, chia sẻ hỗ trợ giữa các đơn vị trong Tập đoàn, phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021.

Cũng tại hội nghị, đã diễn ra Lễ ký hợp đồng thực hiện kế hoạch PHKD năm 2021. Đại diện các đơn vị đã ký Hợp đồng khai thác, hợp đồng trách nhiệm với Tổng Giám đốc Tập đoàn; đại diện các đơn vị ký sử dụng sản phẩm của nhau và ký thỏa thuận chung toàn Tập đoàn.

Nguồn: Vinacomin.vn

Bài viết liên quan

Bình luận