Social Media

16 Th7 2024

Bài viết

Tin tập đoàn

TKV tổ chức hội thảo về ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý kỹ thuật công nghệ, quản trị chi phí khối Khoáng sản – hóa chất

Vừa qua, tại Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức hội thảo về ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý kỹ thuật công nghệ, quản trị chi phí tại các đơn vị khối khoáng sản – hóa chất.

Hội thảo do ông Nguyễn Tiến Mạnh – Phó Tổng Giám đốc TKV chủ trì với sự tham dự của khoảng 150 đại biểu thuộc các ban của TKV và  các đơn vị trong khối khoáng sản – hóa chất.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Nội dung hội thảo tập trung đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của các đơn vị trong khối khoáng sản – hóa chất; đồng thời, nghe các tham luận về công tác chuyển đổi số tại Tổng Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ – Vinacomin; chuyển đổi số tại Công ty Nhôm Lâm Đồng – TKV.

Theo báo cáo, bám sát vào định hướng của Chính phủ và sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Tập đoàn TKV, trong thời gian qua, Tập đoàn TKV đã đạt được nhiều bước tiến đáng kể trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành sản xuất.

Về cơ bản, các đơn vị trong khối khoáng sản – hóa chất của Tập đoàn đã tổ chức được bộ máy triển khai công nghệ thông tin xuyên suốt tại đơn vị. Hạ tầng cho công nghệ thông tin của các đơn vị hiện nay đã được triển khai nâng cấp và phát triển theo mô hình dữ liệu tập trung, cơ bản đáp ứng được khả năng lưu trữ và xử lý theo định hướng công nghệ hiện đại. Tất cả các đơn vị đều triển khai hệ thống thư điện tử và phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp đáp ứng yêu cầu. Hầu hết các đơn vị đã triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị điều hành doanh nghiệp theo chuyên môn: Kế toán, tài chính, văn phòng…

Tập đoàn TKV đã thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số TKV và các tổ công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo; xây dựng Đề án chuyển đổi số TKV và Kế hoạch tổng thể chuyển đổi số của TKV. Trên cơ sở đó, các đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết chuyển đổi số cho từng đơn vị bảo đảm thống nhất về mục tiêu, quy trình, giải pháp và kiến trúc công nghệ.

Ông Trần Hải Bình – Trưởng Ban KSH TKV phát biểu tại Hội thảo

Xác định nền tảng cơ bản của chuyển đổi số chính là hạ tầng số và dữ liệu số, vì vậy, Tập đoàn chủ trương xây dựng tập trung các nền tảng này như:  Xây dựng trung tâm dữ liệu (Data Center); xây dựng các nền tảng số cốt lõi; xây dựng các phần mềm dùng chung toàn Tập đoàn. Đồng thời, Tập đoàn cũng đưa ra một số định hướng cơ bản tại các đơn vị như: Đẩy mạnh triển khai số hóa các dữ liệu hiện có; chủ động đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các lĩnh vực kỹ thuật công nghệ; đầu tư cơ sở hạ tầng tương ứng với tiến độ chuyển đổi số từng giai đoạn tránh lãng phí; đặc biệt quan tâm đến hệ thống an toàn, an ninh bảo mật thông tin.

Riêng đối với Công ty Nhôm Lâm Đồng – TKV, trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Tập đoàn, Công ty với sức trẻ, trí tuệ, niềm đam mê đã không ngừng đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giảm giá thành sản phẩm, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực trong sản xuất kinh doanh góp phần vào mục tiêu chung chuyển đổi số của Tập đoàn và của Công ty.

Từ năm 2019, Công ty Nhôm Lâm Đồng đã thành lập Ban Chỉ đạo tin học hóa, tự động hóa (nay là Ban Chỉ đạo chuyển đổi số) với nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng mục tiêu, chiến lược hành động, xác định công nghệ qua từng giai đoạn hợp lý.

Giám đốc Công ty Nhôm Lâm Đồng TKV Nguyễn Văn Phòng báo cáo ứng dụng chuyển đổi số tại Công ty Nhôm Lâm Đồng

Trên cơ sở chiến lược của Ban Chỉ đạo, từ cuối năm 2021, để đảm bảo chuyển đổi số phát triển một cách đồng bộ, tối ưu và đúng hướng, Công ty đã phối hợp cùng các tập đoàn công nghệ lớn như Siemens, FPT… tập trung xây dựng Quy hoạch Hệ sinh thái chuyển đổi số. Đến tháng 7/2022, Công ty chính thức ban hành Quyết định Quy hoạch cùng với lộ trình triển khai đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Bản quy hoạch này chính là nền móng cho việc phát triển hệ sinh thái, có vai trò như một bản đồ tư duy, định hướng cho việc triển khai các kế hoạch cụ thể ở từng khu vực, từng thời kỳ; hướng tới mục tiêu xây dựng nhà máy thông minh, doanh nghiệp số.

Từ nền tảng quy hoạch, kế hoạch tổ chức thực hiện, đến nay chuyển đổi số ở LDA đã chuyển từ nhận thức thành hành động. Hầu hết hoạt động chính của Công ty đã được đưa lên môi trường số ở các mức độ khác nhau. Có thể nêu một số điển hình như: Văn phòng điện tử – chữ ký số; phần mềm cơ điện; ứng dụng phần mềm quản lý tiêu thụ; đầu tư phần mềm quản lý nhân sự, nhật lệnh sản xuất; phát triển hệ thống phần mềm quản trị nội bộ.

Đặc biệt, Công ty đã hoàn thiện dự án đầu tư phần mềm quản trị sản xuất thông minh. Đây là phần mềm mang tính chất cốt lõi, then chốt để kết nối tự động hệ thống dữ liệu sản xuất với hệ thống quản lý số; quyết định cho việc hình thành hạ tầng dữ liệu lớn Big data phục vụ phân tích quản lý nâng cao. Bên cạnh đó cũng là tiền đề để triển khai các giai đoạn tiếp theo.

 Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp hóa chât mỏ Trần Văn Dũng báo cáo tham luận

Phát biểu kết luận tại Hội thảo, ông Nguyễn Tiến Mạnh – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện ứng dụng chuyển đổi số tại các đơn vị trong khối khoáng sản – hóa chất nói chung và Công ty Nhôm Lâm Đồng nói riêng; Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý kỹ thuật công nghệ, quản trị chi phí để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các dự án. Qua buổi Hội thảo, các đơn vị sẽ cùng nhau học tập, đúc rút kinh nghiệm để sớm xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện ứng dụng chuyển đổi số tại đơn vị mình một cách phù hợp và đạt kết quả cao nhất.

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Tiến Mạnh phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

Nguồn: Vinacomin.vn

Bài viết liên quan

Bình luận