Social Media

10 Th6 2024

Bài viết

Tin tập đoàn

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn TKV lần thứ X (khóa V)

Chiều ngày 14/7, tại Hà Nội, Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ X, khóa V. Các đồng chí Thường trực Công đoàn TKV chủ trì hội nghị.

Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Dũng – Ủy viên Đoàn chủ tịch, Trưởng ban Tài chính Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Lê Thanh Xuân – Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – Chủ tịch Công đoàn TKV; các đồng chí Phó Chủ tịch, Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT; Trưởng, phó các Ban Công đoàn TKV; các đồng chí nguyên Trưởng các Ban chuyên môn Tập đoàn, Chủ tịch Công đoàn các đơn vị nghỉ chế độ và chuyển công tác trong 6 tháng đầu năm 2022.
Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn; hoạt động kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo công khai quyết toán tài chính Công đoàn năm 2021; Thông qua: kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VI Công đoàn TKV, nhiệm kỳ 2023-2028; Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn các cấp; phân cấp quản lý và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, công nhận chức vụ, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động, biệt phái, luân chuyển đối với cán bộ Công đoàn.
Ý kiến tham gia của các Ban chuyên đề Công đoàn TKV và đại biểu tham dự hội nghị tập trung vào những vấn đề khó khăn bất cập về bố trí việc làm cho người lao động khi chuyển đổi công việc; điều chỉnh thời gian tổ chức đại hội công đoàn cấp bộ phận, hỗ trợ các đơn vị đại hội điểm; các đề xuất với Công đoàn TKV và Tổng Liên đoàn về tài chính công đoàn.. các nội dung cần triển khai trong thời gian tới để Ban Chấp hành nắm bắt và chỉ đạo phù hợp.
Đ/c Nguyễn Minh Dũng – Trưởng ban Tài chính Tổng Liên đoàn phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng Ban tài chính Tổng Liên đoàn Nguyễn Minh Dũng đồng ý nội dung, hình thức tổ chức hội nghị; khẳng định vai trò quan trọng của các cấp Công đoàn TKV trong hoạt động chung của TKV và Tổng Liên đoàn, đồng thời đề nghị Công đoàn TKV thời gian tới tiếp tục phát huy các hoạt động nổi bật đã thực hiện thời gian qua, sử dụng nguồn tài chính công đoàn phù hợp, hiệu quả; tổ chức tốt Đại hội công đoàn các cấp trong TKV.
Kết luận hội nghị, Chủ tịch Lê Thanh Xuân biểu dương cố gắng nỗ lực của tập thể Ban Chấp hành trong triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 qua các phong trào thi đua, đảm bảo việc làm, đời sống, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; chăm lo chế độ chính sách, thực hiện các chương trình phúc lợi mang đậm nét thương hiệu Công đoàn TKV; thực hiện công tác dân chủ thông qua hội nghị đối thoại, nắm bắt tư tưởng người lao động…
Triển khai nhiệm vụ thời gian còn lại năm 2022, Chủ tịch Công đoàn TKV đề nghị Ban Chấp hành tập trung chỉ đạo khắc phục các tồn tại hạn chế, rà soát các nội dung chương trình công tác năm; tiếp tục thực hiện công tác dân chủ; triển khai tốt Tháng thi đua Công đoàn tham gia quản lý đảm bảo công tác an toàn; tiếp tục triển khai các chương trình phúc lợi cho người lao động; chuẩn bị công tác tổ chức đại hội công đoàn…và các mặt công tác khác.
Các đồng chí lãnh đạo Tổng Liên đoàn, Công đoàn TKV chúc mừng các đồng chí cán bộ Chuyên môn, Công đoàn nghỉ chế độ và chuyển công tác 6 tháng đầu năm 2022

Nhân dịp này, Hội nghị đã tổ chức chúc mừng các đồng chí nguyên Trưởng các Ban chuyên môn Tập đoàn, các đồng chí Chủ tịch Công đoàn các đơn vị trực thuộc nghỉ chế độ và chuyển công tác trong 6 tháng đầu năm 2022./.

Nguồn: Congdoantkv.vn

Bài viết liên quan

Bình luận