Social Media

16 Th7 2024

Bài viết

Tin tập đoàn

Đoàn Thanh niên TKV với phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trong lao động sản xuất

Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” là một trong ba phong trào hành động cách mạng trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được các cấp bộ Đoàn trong cả nước triển khai hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích cho cơ quan, đơn vị và cho xã hội, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Đoàn Thanh niên TKV phát động thi đua năm 2024

Đối với Tuổi trẻ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền với các hoạt động của tuổi trẻ Tập đoàn. Thời gian qua từ định hướng chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ, lãnh đạo Tập đoàn; Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương t, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Tập đoàn đã cụ thể hóa thành các chương trình hành động thực tế nhất là trong phong trào thanh niên gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh: đảm nhận công trình việc khó, các mô hình thanh niên quản lý và tham gia quản lý các dây chuyền sản xuất chính; phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất, đảm nhận các đề tài nghiên cứu khoa học…Kết quả trong 3 năm gần đây (từ 2021 đến năm 2023) toàn Đoàn đã thực hiện 1.221 công trình thanh niên với tổng trị giá hơn 250 tỷ đồng; 412 mô hình thanh niên tham gia quản lý; 1.996 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được công nhận với giá trị làm lợi hơn 120 tỷ đồng; 45 đề tài nghiên cứu khoa học trị giá 84,27 tỷ đồng; 1.601 ý tưởng sáng tạo được đăng tải trên cổng Ngân hàng ý tưởng sáng tạo Việt Nam của Trung ương Đoàn. Với những kết quả nổi bật trong phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” của Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam trong giai đoạn vừa qua đã có 38 Tài năng trẻ cấp Tập đoàn được tuyên dương; 05 cá nhân đạt các danh hiệu “Người thợ trẻ giỏi toàn quốc”, danh hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc”, giải thưởng “Đổi mới, sáng tạo phát triển Doanh nghiệp” do Trung ương Đoàn và Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng.

Thanh niên TKV động viên thanh niên công nhân thực hiện các công trình thanh niên

Với những kết quả đạt được trên đã góp phần vào thành tích chung của Đoàn Thanh niên TKV, khi 3 năm liền từ năm 2021 đến năm 2023 Đoàn Thanh niên Tâp đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đều đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó 2 năm liên tiếp 2022, 2023 là đơn vị xuất sắc dẫn đầu công tác Đoàn và Phong trào thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đoàn Thanh niên TKV nhận cờ xuất sắc dẫn đầu năm 2022 và năm 2023

Theo đồng chí Nguyễn Văn Thuấn – UVBTV Đoàn Khối DNTW, UVBCH Đảng bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn TKV, phong trào tuổi trẻ sáng tạo của Đoàn Thanh niên TKV ghi dấu ấn đậm nét theo từng đối tượng thanh niên, gắn với các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ tại đơn vị. Trong những năm qua, đoàn viên thanh niên trong Tập đoàn luôn nỗ lực, phấn đấu lập thành tích trong các phong trào thi đua lao động sản xuất, lao động sáng tạo với các công trình thanh niên, mô hình thanh niên tham gia quản lý, các tổ đội thanh niên xung kích, các đề tài nghiên cứu khoa học… qua đó thể hiện được ngày càng rõ nét vai trò của tuổi trẻ Tập đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Đoàn Thanh niên TKV tuyên dương mô hình thanh niên quản lý năm 2022, 2023

Có thể khẳng định phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” tạo điều kiện để tuổi trẻ trong TKV phát huy sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, các công trình, mô hình, đề tài nghiên cứu khoa học…, góp phần tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị và của Tập đoàn TKV; đồng thời là môi trường thuận lợi để mỗi cơ sở Đoàn, mỗi đồng chí cán bộ, đoàn viên thanh niên khẳng định tài năng, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, góp phần xây dựng và phát triển Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam ngày càng bền vững.

Nguồn: Vinacomin.vn

Bài viết liên quan

Bình luận