Social Media

16 Th7 2024

Bài viết

Tin tập đoàn

3 tháng đầu năm 2024, TKV nộp ngân sách Nhà nước 6,28 ngàn tỷ đồng

Sáng ngày 01/4, Tập đoàn tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 4/2024 tại hai điểm cầu Hà Nội và Trung tâm Điều hành sản xuất tại Quảng Ninh. Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải chủ trì hội nghị.

Hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 4/2024 tại điểm cầu Hà Nội

Đầu cầu Trung tâm Điều hành sản xuất tại Quảng Ninh

Theo báo cáo của Ban Kế hoạch, kết thúc tháng 3/2024, TKV đã sản xuất 3,82 triệu tấn than nguyên khai, than tiêu thụ đạt 4,89 triệu tấn; đất bóc đạt 15,1 triệu m3; đào lò đạt hơn 22.600 mét. Sản xuất 116 nghìn tấn  khoáng sản Alumin quy đổi, tiêu thụ alumin đạt 152 nghìn tấn. Tinh quặng đồng sản xuất 10,3 nghìn tấn, hơn 2.660 tấn đồng tấm; 600 tấn kẽm thỏi; 19.500 tấn phôi thép. Ngoài ra, đã sản xuất và tiêu thụ 935 triệu kWh điện; sản xuất gần 7.000 tấn thuốc nổ, tiêu thụ: 10.500 tấn. Sản xuất gần 17.500 tấn Amon Nitrat, tiêu thụ 17.466 tấn. Nhờ những kết quả trên đã giúp TKV doanh thu tổng số của tháng 3/2024 đạt 16.228 tỷ đồng.

Như vậy, trong quý I/2024, doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 40.432 tỷ đồng đạt 23,1% kế hoạch năm, bằng 101,5% so với cùng kỳ. Than thương phẩm đạt 13,63 triệu tấn, bằng 116% so với cùng kỳ. Than nguyên khai sản xuất 9,87 triệu tấn, bằng 101 % so với cùng kỳ. Bốc xúc đất đá đạt gần 34 triệu m3 bằng 138% so cùng kỳ. Tổng số mét lò đào đạt 61.148 mét. Than tiêu thụ đạt 12,24 triệu tấn bằng 106,5% so với cùng kỳ, trong đó cung cấp cho các hộ điện 11 triệu tấn than bằng 106,5%  cùng kỳ.

Chỉ tính riêng 3 tháng đầu năm, TKV đã sản xuất 2,46 tỷ kWh điện bằng 111% so cùng kỳ. Bên cạnh đó, Sản xuất Alumin quy đổi đạt 352 nghìn tấn, tiêu thụ 330,7 nghìn tấn. Hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp sản xuất 21.850 tấn bằng 125% cùng kỳ…

Các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch điều hành, đã giúp TKV nộp ngân sách Nhà nước 6,28 ngàn tỷ đồng trong quý I/2024. Tiền lương toàn TKV 16,8 triệu đồng/ng-th, bằng 102,5% kế hoạch; trong đó sản xuất than đạt 17,5 triệu đồng/ng-th.

Tháng 4/2024, Tập đoàn đặt kế hoạch sản xuất 3,7 triệu tấn than nguyên khai; 997 triệu Kwh; Sản phẩm Alumina 127 ngàn tấn; Sản phẩm Alumina 127 ngàn tấn; Sản xuất thuốc nổ 5.800 tấn.

Tổng giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải đề nghị trong tháng 4/2024 cần quyết liệt chỉ đạo điều hành sản xuất để đảm bảo cung cấp đủ than cho các nhà máy nhiệt điện trong các tháng cao điểm mùa khô năm 2024

Ghi nhận kết quả đạt được của tháng 3 và quý I/2024, Tổng giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải đề nghị trong tháng 4/2024, cần quyết liệt chỉ đạo điều hành sản xuất để đảm bảo cung cấp đủ than cho các nhà máy nhiệt điện trong các tháng cao điểm mùa khô năm 2024, cùng với đó là đảm bảo vận hành ổn định các nhà máy nhiệt điện của Tập đoàn; sớm ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác pha trộn than, trong đó cần làm bài bản công tác đấu thầu các công đoạn xúc bốc, vận chuyển, pha trộn than…

Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ môi trường, phòng chống mưa bão, đặc biệt cần thường xuyên quan trắc dịch động các bờ mỏ lộ thiên trong TKV. Bên cạnh đó, sớm ban hành Đề án “Bảo tồn và phát triển các công trình văn hoá vật thể của toàn Tập đoàn”; triển khai các hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (10/10/1994-10/10/2024).

Nguồn: Vinacomin.vn

Bài viết liên quan

Bình luận