Social Media

12 Th6 2024

Bài viết

Tin công ty

Triển khai thực hiện phần mềm giao cao nhật lệnh

Thực hiện đề án chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ 4.0 và triển khai tin học hóa tại công trường/phân xưởng, vào quản lý điều hành sản xuất góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, triển khai công việc, năng suất lao động. Công ty Kho vận Đá Bạc đã triển khai phần mềm quản lý giao ca, nhật lệnh sản xuất tại các phân xưởng trong Công ty.

Để thực hiện việc triển khai phần mềm giao ca, nhật lệnh đúng kế hoạch đặt ra và đạt kết quả cao, các đơn vị thực hiện khai báo dữ liệu nhận diện cho CBCN trong đơn vị mình quản lý bằng thiết bị nhận diện khuôn mặt, vân tay đã lắp đặt, đồng thời để việc triển khai, sử dụng phần mềm được thành thạo các đơn vị thực hiện cập nhật nhật lệnh sản xuất hàng ngày trên phần mềm song song với việc viết sổ ký lệnh theo quy định hiện hành.

Đầu ca sản xuất, Quản đốc sẽ viết lệnh sản xuất, giao công việc cần thực hiện trong ca cho PQĐ cơ điện và PQĐ trực ca tại các hiện trường sản xuất thông qua phần mềm giao ca nhật lệnh. Sau đó, từ sự phân công của Quản đốc, các phó quản đốc sẽ giao việc đến cho từng công nhân trong ca. Các phòng liên quan như phòng An toàn và cơ điện vận tải: Tăng cường công tác kiểm tra công tác quản lý và sử dụng Phần mềm Ca lệnh sản xuất của các Phân xưởng. Thường trực giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình viết nhật lệnh sản xuất, bàn giao ca trên phần mềm Ca lệnh sản xuất tại các đơn vị. Nghiên cứu, đề xuất Giám đốc Công ty cho phép cán bộ quản lý và người lao động xác nhận lệnh từ xa thông qua thiết bị nhận diện, chấm công và màn hình tivi hiển thị lệnh. Đồng thời nội dung công việc được gửi trực tiếp đến người nhận lệnh qua ứng dụng trên điện thoại, nhận việc trên điện thoại thông minh, trường hợp đặc biệt có thể cho phép những đối tượng làm việc xa tại các vị trí đặc thù nhật lệnh (được sự đồng ý của Giám đốc) nhận việc từ xa. Đảm bảo hệ thống thiết bị tin học, mạng internet Công ty hoạt động ổn định. Xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, thay thế máy tính, máy in, máy nhận diện khi bị hỏng.

Việc ứng dụng phầm mềm được triển khai giúp hỗ trợ công tác quản lý sản xuất đạt kết quả cao; Khởi tạo ca lệnh sản xuất, báo nhân lực lao động cho điều hành, bàn giao ca và kết quả thực hiện công việc trong ca, trả lương cho người lao động. Giúp kiểm soát và nâng cao hiệu quả, năng lực hoạt động quản lý sản xuất của Công ty.

                                                                        Thuý Quỳnh

Bài viết liên quan

Bình luận