Social Media

25 Th4 2024

Bài viết

Tin công ty

Tăng cường quản trị chi phí để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

Ngày 13/01/2021, tại Hội trường tầng 2 trụ sở nhà điều hành sản xuất, Công ty kho vận Đá Bạc – Vinacomin đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khoán – quản trị chi phí năm 2020, triển khai nhiệm vụ SXKD và khoán QTCP năm 2021.

Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban lãnh đạo điều hành Công ty; Ban thường vụ Đảng ủy; Ban Thường vụ Công đoàn; Bí thư Đoàn thanh niên Công ty; Trưởng phòng, Quản đốc, Phó phòng, Phó quản đốc các đơn vị cùng các nhân viên khối phòng ban và nhân viên kinh tế các phân xưởng.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Duẩn , Phó Giám đốc Công ty đã báo cáo công tác khoán – quản trị chi phí năm 2020, triển khai nhiệm vụ SXKD và khoán QTCP năm 2021. Năm 2020, Công ty đã thực hiện giá thành bản thân được giao khoán theo quyết định 2170/QĐ-TKV ngày 23/12/2019 về việc giao kế hoạch SXKD năm 2020; Thực hiện khoán chi phí các công trường phân xưởng theo các công đoạn sản xuất, tiến hành giao khoán văn phòng phẩm đối với khối phòng ban đã tiết kiệm 15% chi phí văn phòng phẩm; Chi phí bản thân tổng thể: Thực hiện 125.000 đồng/ kế hoạch 117.423 đồng/tấn than tiêu thụ, bằng 106% so với kế hoạch; Chi phí bản thân nội sinh: Thực hiện 105.000 đồng/ kế hoạch 94.132 đồng/tấn than tiêu thụ, bằng 111% so với kế hoạch.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Võ Khắc Nghiêm, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty nhấn mạnh trong năm 2021, Công ty tiếp tục hoàn thiện mô hình “Sản xuất và Thương mại than” vừa sản xuất vừa kinh doanh than, theo đó nhiệm vụ trước mắt và dài hạn là: Hoàn thiện mục tiêu tinh giảm lao động để tăng năng suất, giảm chi phí; Chuẩn hóa, nâng cấp các kho cảng, dịch vụ logistiic phục vụ cho việc sản xuất, tiếp nhận và xuất rót than; Đầu tư bài bản với công nghệ tiên tiến phục vụ chế biến than nhập khẩu, pha trộn than, phấn đấu thực hiện đảm bảo đáp ứng định hướng của TKV về phân vùng pha trộn than năm 2021 và các năm tiếp theo. Đồng thời giao nhiệm vụ cho các phòng ban liên quan triển khai các định mức giao khoán và hướng dẫn các phân xưởng thực hiện, báo cáo việc thực hiện giao khoán hàng tháng theo quy định.

Mạnh Linh

Bài viết liên quan

Bình luận