Social Media

16 Th7 2024

Bài viết

Tin công ty

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Việc làm thường xuyên và tự giác

Việc triển khai và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thời gian vừa qua tại Đảng bộ Công ty Kho vận Đá Bạc không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng mà còn trở thành nhiệm vụ thường xuyên, với mỗi cán bộ, đảng viên.

Gắn học tập, làm theo Bác với công việc cụ thể

Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công ty đã chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch của tập thể, cá nhân thực hiện học tập và làm theo Bác gắn với chức năng nhiệm vụ, việc xây dựng kế hoạch và đánh giá việc thực hiện đã đem lại hiệu quả cao.

Để việc học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên, nâng cao tính tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên, Đảng uỷ  Công ty đã đưa nội dung học tập chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm vào sinh hoạt chi bộ”.

Phó Bí thư trực Đảng uỷ, Phạm Công Hân cho biết: Trong 5 năm qua, các chi bộ đã tuyên truyền, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các phong trào thi đua và các cuộc vận động. Cụ thể, đã tiếp tục nhân rộng các mô hình “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như “tổ chức các phong trào thi đua trong lao động sản xuất”, “ Trồng cây xanh bảo vệ môi trường”,… Từ năm 2016 đến nay, các chi bộ đã tuyên truyền, vận động CBCNLĐ tham gia đã tiết kiệm chi phí, thu quỹ ủng hộ quỹ mái ấm công đoàn, quỹ tương trợ hàng tỷ đồng.

Dù mỗi chi bộ có cách triển khai khác nhau, song nhìn chung việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 5 năm qua đã thực sự lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và công nhân lao động trong công ty.

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu

Một nội dung quan trọng trong kế hoạch là thông qua đợt sơ kết nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức của cán bộ, đảng viên và công nhân lao động; với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng , đồng thời triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Thời gian tới,  sẽ đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục về Chỉ thị số 05-CT/TƯ bằng nhiều hình thức khác nhau để lan tỏa rộng hơn, thiết thực hơn; gắn việc học tập và làm theo Bác với công tác xây dựng Đảng…

 Theo đồng chí Phó Bí thư thường trực Phạm Công Hân, Đảng uỷ Công ty sẽ tiếp tục chỉ đạo các chi bộ nâng cao chất lượng việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ. Cùng với đó là đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ. Chỉ thị là một nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, tự giác để đáp ứng yêu cầu xây dựng công ty ngày càng phát triển.

                                                          Thuý Quỳnh

Bài viết liên quan

Bình luận