Social Media

16 Th7 2024

Bài viết

Tin công ty

Công ty kho vận Đá Bạc – Vinacomin tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác AT – VSLĐ – PCCN năm 2019, triển khai các biện pháp thực hiện công tác ATVSLĐ năm 2020

Nhằm kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện công tác AT-VSLĐ năm 2019, rút kinh nghiệm và triển khai các giải pháp thực hiện công tác AT-VSLĐ năm 2020 tại Công ty, để mỗi cá nhân nhận thức một cách đầy đủ về công tác AT-VSLĐ để từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất đảm bảo tuyệt đối an toàn trong sản xuất, công tác. Ngày 06/01/2020, tại Hội trường tầng 2 trụ sở nhà điều hành sản xuất, Công ty kho vận Đá Bạc – Vinacomin tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác AT-VSLĐ –PCCN năm 2019, triển khai các biện pháp thực hiện công tác AT-VSLĐ năm 2020.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: trong Ban thường vụ Đảng ủy; Ban lãnh đạo điều hành Công ty; Ban Thường vụ Công đoàn; Bí thư Đoàn thanh niên Công ty; Các đồng chí Ủy viên Hội đồng AT-VSLĐ Công ty; Trưởng phòng, Quản đốc, Phó phòng, Phó quản đốc, Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Bí thư các chi đoàn và đại diện ATVSV các đơn vị trong Công ty.

Tại Hội nghị, thay mặt Hội đồng ATVSLĐ Công ty, đồng chí Võ Khắc Nghiêm, Phó Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng ATVSLĐ Công ty đã báo cáo kiểm điểm công tác AT-VSLĐ- PCCN của Công ty năm 2019; mục tiêu, các giải pháp chính để thực hiện công tác AT-VSLĐ-PCCN  năm 2020. Theo đó, từ những tồn tại hạn chế về công tác ATLĐ của năm 2018, Lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo các đơn vị tập trung triển khai các biện pháp thực hiện công tác ATLĐ năm 2019 ngay từ những ngày đầu, kỳ đầu của năm; Xây dựng nghị quyết liên tịch giữa Giám đốc – Công đoàn – ĐTN Công ty để thực hiện công tác AT-VSLĐ năm 2019; Xây dựng và triển khai tháng hành động về AT-VSLĐ năm 2019 nhằm khơi dậy tinh thần ý thức trách nhiệm của tất cả cán bộ CNVC trong toàn Công ty trong công tác AT-VSLĐ; Tổ chức cho các đơn vị diễn tập PCCC giả định theo phương án đã được duyệt, nhằm nâng cao khả năng ứng phó của cán bộ CNVC trong công tác PCCC; Huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho cán bộ CNVC trong Công ty, để nâng cao cách phòng ngừa cũng như khả năng xử lý các tình huống khi có cháy xảy ra; Xây dựng và ban hành quy định, quy trình kiểm tra, tổ chức kiểm tra theo các chuyên đề, kiểm tra đột xuất các vị trí sản xuất đảm bảo theo kế hoạch AT-VSLĐ;

Năm 2019, Công ty đã hoàn thành thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do TKV giao, cơ bản thực hiện tốt công tác AT-VSLĐ đã đề ra. Tuy vậy, trong năm 2019 Công ty vẫn còn để xảy ra một số vụ sự cố thiết bị, tai nạn lao động, tai nạn giao thông do nguyên nhân chủ yếu là người lao động vi phạm quy trình, biện pháp làm việc an toàn và vi phạm luật an toàn giao thông của Nhà nước.

Các tham luận tại Hội nghị và ý kiến phát biểu của đồng chí Văn Thị Thu Hoài – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty đã đóng góp nhiều giải pháp thiết thực nhằm thực hiện có hiệu quả hơn trong công tác ATVSLĐ – PCCN trong năm 2020.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tuấn Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã đánh giá chung về công tác AT-VSLĐ-PCCN năm 2019 và triển khai nhiều giải pháp trong công tác AT-VSLĐ-PCCN. Trong đó, năm 2019 công tác AT-VSLĐ-PCCN cơ bản thực hiện được mục tiêu đề ra, bên cạnh đó Công ty vẫn còn để xảy ra một số vụ sự cố thiết bị, tai nạn lao động, tai nạn giao thông do nguyên nhân chủ yếu là người lao động vi phạm quy trình, biện pháp làm việc an toàn và vi phạm luật an toàn giao thông; Do việc kiểm tra, kiểm soát đối với người lao động, các cán bộ đối với người lao động trong việc thực hiện quy trình trong các ca sản xuất còn chưa tốt, cán bộ chưa sâu sát; công tác tuyên truyền giáo dục, ý thức trách nhiệm tự giác chấp hành AT-VSLĐ chưa thực sự mang lại hiệu quả, chưa có nhiều đổi mới. Để thực hiện tốt công tác ATVSLĐ năm 2020 đồng chí yêu cầu: Các đơn vị trong Công ty triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp thực hiện công tác AT-VSLĐ – PCCN năm 2020 đã đề ra, toàn thể CBCNV phải hiểu sâu sắc và nắm vững quy trình, quy định an toàn là trách nhiệm, nghĩa vụ của mọi người; cần tập trung nâng cao công tác tuyên truyền mọi lúc, mọi nơi đến mọi người, CBCNV nhận thức đầy đủ về công tác ATVSLĐ – PCCN, tất cả các vụ TNLĐ sự cố đều được phân tích đánh giá làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan cụ thể các sai phạm từ đó rút ra bài học, giải pháp ngăn chặn tránh tái diễn; các đơn vị cần quan tâm chú trọng hơn nữa trong công tác kiểm tra, giám sát ATVSLĐ tại các vị trí sản xuất cấp đơn vị và các phòng ban trong Công ty có những biện pháp khắc phục kịp thời các thiếu xót, đảm bảo tuyệt đối ATVSLĐ cho người lao động, thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm chính khi để xảy ra mất ATVSLĐ tại đơn vị mình; Quan tâm hơn nữa đến nâng cao chất lượng công tác huấn luyện ATVSLĐ – PCCN; Đồng thời đề nghị thủ trưởng các đơn vị lập phương án đánh giá rủi ro, nguy cơ mất an toàn căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị hoàn thành xong  trong tháng 01/2020.

Tại Hội nghị, Công ty đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác AT-VSLĐ năm 2019 với tổng số tiền thưởng hơn 111 triệu đồng.

Mạnh Linh

Bài viết liên quan

Bình luận