Social Media

16 Th7 2024

Bài viết

Tin công ty

Chi bộ kiểm soát nội bộ và bảo vệ tổ chức sinh hoạt chuyên đề về công tác bảo vệ an ninh trật tự

Ngày 06/06/2024, Chi bộ kiểm soát nội bộ và bảo vệ (KB) tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ Công ty về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT)”.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Dự buổi sinh hoạt có đồng chí Phạm Công Hân – Phó Bí thư Đảng uỷ Công ty cùng 65 đồng chí đảng viên trong chi bộ.

Tại buổi sinh họat, đồng chí Văn Tuấn Đạt – Bí thư chi bộ, Trưởng Phòng KB đã báo cáo nội dung sinh hoạt theo chuyên đề và đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và lực lượng trong đơn vị tích cực rèn luyện, tham gia đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn những nguy cơ gây mất ANTT tại các khu vực được giao quản lý; Toàn thể CBCNV chấp hành tốt mọi đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy định của Công ty, đơn vị không để các đối tượng xấu lợi dụng hoạt động chống phá, gây rối mất ANTT; Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên địa bàn, nắm bắt tình hình ANTT trong khu vực để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác bảo vệ tài sản, nhiên liệu, tài nguyên than và ranh giới đất đai…

Trong buổi sinh hoạt chuyên đề, các đồng chí Đảng viên tập trung thảo luận các biện pháp, giải pháp khi gặp tình huống có kẻ gian đột nhập hiện trường sản xuất và khi có sự cố cháy nổ xảy ra tại đơn vị. Từ đó nhận diện các tình huống và áp dụng vào công tác trực, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho đơn vị. Tại đây, các đồng chí đảng viên, quần chúng sôi nổi, phát biểu có chất lượng, giả định các tình huống sát với thực tiễn của đơn vị mình.

Đồng chí Phạm Công Hân- Phó Bí thư Đảng uỷ Công ty phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề đã giúp đảng viên trong chi bộ nhận thức đầy đủ, toàn diện hơn về công tác “bảo đảm ANTT – PCCC tại đơn vị”, nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần tự phòng, tự bảo vệ, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống suy thoái về chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Chủ động phòng ngừa, hạn chế không để xảy ra trình trạng thiệt hại tài sản, mất ANTT trong Công ty, đơn vị.

Kết luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Văn Tuấn Đạt – Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng KB đã tiếp thu những ý kiến thảo luận đóng góp của Đảng viên, đồng thời quán triệt đảng viên, quần chúng thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế làm việc, các phương án tại đơn vị nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần tự phòng, tự bảo vệ, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm; yêu cầu mỗi đảng viên cần không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy Chi bộ đề ra để góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Trần Quang Thịnh

Bài viết liên quan

Bình luận