Social Media

18 Th5 2024

Bài viết

Thông tin đấu thầu

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói cung cấp: Sửa chữa đóng mở bạt che toa xe “đợt 1”

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

– Tên bên mời chào hàng: Công ty Kho vận Đá Bạc – Vinacomin.

– Tên gói cung cấp: Sửa chữa đóng mở bạt che toa xe “đợt 1”.

  Thuộc kế hoạch: Chi phí BVMT thường xuyên năm 2024;

  • Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 9h00 ngày 26/4/2024.
  • Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: Phòng CV – Công ty kho vận Đá Bạc – Vinacomin Địa chỉ: Khu Tân Lập – phường Phương Đông – thành phố Uông Bí – tỉnh Quảng Ninh.

Thời gian đóng thầu: 9h30 ngày 08/5/2024.

-Thời gian mở hồ sơ đề xuất: 10h00 ngày 08/5/2024 tại văn phòng Công ty Kho vận Đá Bạc – Vinacomin, Địa chỉ: Khu Tân Lập – phường Phương Đông – thành phố Uông Bí – tỉnh Quảng Ninh.

Chi tiết tại file đính kèm: 581_0001

Bài viết liên quan

Bình luận