Social Media

16 Th7 2024

Bài viết

Văn học nghệ thuật

Chào mừng Đá Bạc

Chào mừng Đá Bạc hôm nay

Mười năm thành lập, đổi thay đã nhiều,

Điền Công, sóng nước thuỷ triều

Bến Cân, hội tụ với nhiều đổi thay.

Băng tải, tàu hoả đường ray

Thống nhất lãnh đạo dựng xây từ đầu,

Kho bãi tính toán trước sau

Xuất than đảm bảo nhu cầu đôi bên

Than cho ngành Điện mới xây

Xi măng, Phân bón- đó đây điều hoà,

Than cho lò gạch xây nhà

Lầu cao, đường rộng, sơn hà khang trang.

Dân giàu, nước mạnh vẻ vang

Kho vận Đá Bạc nhịp nhàng tiến lên,

Phong trào sản xuất tăng thêm

Văn hóa- đời sống càng êm ấm lòng.

Chung tay xây dựng non sông

Kho Vận Đá Bạc tiến công mạnh giầu,

Tình người Đá Bạc dài lâu

Tình non nước vững trước- sau vẹn toàn./.

Thuý Quỳnh

Bài viết liên quan

Bình luận