Social Media

29 Th3 2023

Bài viết

Tin tập đoàn

Tăng cường công tác kiểm tra, phòng ngừa tai nạn, sự cố trong sản xuất

Ngày 05/10, tại Công ty Than Khe Chàm, Tập đoàn đã tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác an toàn – vệ sinh lao động quý III, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn quý IV/2020 các đơn vị vùng Cẩm Phả. Phó TGĐ Tập đoàn Nguyễn Ngọc Cơ chủ trì hội nghị.

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Ngọc Cơ chủ trì Hội nghị

Tại hội nghị, Ban An toàn Tập đoàn đã báo cáo đánh giá công tác an toàn – vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) quý III, 9 tháng đầu năm 2020. Theo đó, Tập đoàn và các đơn vị đã tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai nhiều biện pháp, nỗ lực thực hiện công tác AT-VSLĐ, PCCC với mục tiêu giảm tai nạn lao động (TNLĐ) và sự cố thiết bị, nâng cao mức độ đảm bảo an toàn trong sản xuất. Tuy nhiên, tình hình TNLĐ vẫn phức tạp, có những vụ mang tính chất lặp lại, số vụ TNLĐ nghiêm trọng tăng so với cùng kỳ do các nguyên nhân khách quan và chủ quan. Hội nghị đã đánh giá, phân tích nguyên nhân, bài học kinh nghiệm các vụ TNLĐ nghiêm trọng xảy ra trong quý III/2020; trong đó có những vụ TNLĐ xảy ra do người lao động mới vào làm việc, chưa có kinh nghiệm, còn chủ quan, không chấp hành quy trình công nghệ, biện pháp an toàn và trách nhiệm của cán bộ quản lý trong công tác AT-VSLĐ còn thiếu sâu sát; công nhân cũ được giao hướng dẫn, kèm cặp của cho công nhân mới chưa làm hết trách nhiệm…

Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn quý IV/2020 đối với các đơn vị vùng Cẩm Phả, Tập đoàn yêu cầu các đơn vị rà soát, bổ sung, chỉnh sửa lại nội dung các quy định về kỹ thuật an toàn cho phù hợp theo đặc thù sản xuất của đơn vị; đặc biệt chú ý công tác giáo dục ý thức tự chủ an toàn cho người lao động. Đối với các đơn vị hầm lò, tiếp tục quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, đi lại trong hầm lò để người lao động đảm bảo thời gian làm việc hữu ích, đạt năng suất cao và làm tốt công tác AT-VSLĐ. Bên cạnh đó, các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất, tổ chức kiểm tra chấm điểm chéo giữa các đơn vị về công tác AT-VSLĐ; tăng cường công tác huấn luyện an toàn, kèm cặp tay nghề, kỹ năng phòng tránh rủi ro và ý thức chấp hành kỷ luật lao động cho công nhân mới…

Kết luận hội nghị, Phó TGĐ Tập đoàn Nguyễn Ngọc Cơ nhấn mạnh, việc tổ chức hội nghị công tác an toàn theo từng vùng nhằm đánh giá phân tích kỹ các vụ TNLĐ nghiêm trọng, qua đó nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm để thực hiện tốt công tác AT-VSLĐ. Qúy IV/2020, cùng với việc chỉ đạo, điều hành hoàn thành kế hoạch SXKD, các đơn vị tập trung thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động; nâng cao trách nhiệm, trình độ của cán bộ quản lý các cấp, đặc biệt là cấp công trường, phân xưởng trong công tác AT-VSLĐ. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện nguy cơ, cảnh báo, ngăn chặn để không xảy ra TNLĐ. Đồng thời, tiếp tục thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất, vận chuyển người, cải thiện điều kiện làm việc và môi trường làm việc tốt nhất cho công nhân, giữ vững công tác an toàn, không để xảy ra TNLĐ nghiêm trọng và sự cố.

Nguồn: Vinacomin.vn

Bài viết liên quan

Bình luận