Social Media

29 Th3 2023

Bài viết

Tin tập đoàn

Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát năm 2020

Ngày 16/10/2020, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Tập đoàn đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 cho hơn 110 học viên.

Quang cảnh hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát năm 2020

Nội dung tập huấn bao gồm: Những vấn đề cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Tổ chức và hoạt động của UBKT các cấp; Thực hiện nhiệm vụ, quy trình kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng viên của uỷ ban kiểm tra đảng uỷ cơ sở; Nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025; Một số nội dung thực hiện quy chế, nguyên tắc làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Tập đoàn đối với cơ sở.

Ngoài những nội dung trên, các giảng viên cũng trực tiếp giải đáp những khó khăn, vướng mắc của các học viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại Hội nghị.

Qua đợt tập huấn nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ cho các đồng chí đảm nhận công tác kiểm tra, giám sát của các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn.

Nguồn: Vinacomin.vn

Bài viết liên quan

Bình luận