Social Media

16 Th7 2024

Bài viết

Tin tập đoàn

Đảng ủy Tập đoàn nâng cao vai trò lãnh chỉ đạo, hoàn thành nhiệm vụ SXKD

Chiều ngày 9/7, tại trụ sở Tập đoàn, Đảng uỷ Tập đoàn tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Ngô Hoàng Ngân – Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung Ương, Bí Thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn chủ trì hội nghị.

Đảng uỷ Tập đoàn tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Sáu tháng đầu năm, Đảng uỷ Tập đoàn đã ban hành 17 kết luận, 02 chỉ thị, 26 báo cáo, 13 kế hoạch, 11 sao lục, 112 công văn 89 quyết định và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong đó, có 2 chỉ thị quan trọng về Công tác an toàn – VSLĐ, phòng chống mưa bão và Chỉ thị về thực hiện các dự án đầu tư của Tập đoàn.

Đồng chí Nguyễn Đức Phong – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Phong – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương đề nghị Đảng uỷ TKV cần đổi mới mạnh mẽ nâng cao chất lượng hiệu quả, tham mưu tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt tuyên truyền triển khai thực hiện các văn kiện của Đảng, chỉ đạo xây dựng nội dung tuyên truyền đại hội Đảng các cấp và đại hội đảng bộ; Quán triệt triển khai chỉ thị số 35 ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14; Lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, quan tâm lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội trong tập đoàn, phát huy vai trò chức năng là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với đảng viên và đoàn viên, người lao động; Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu sản lượng theo kế hoạch năm; Phát triển ngành than gắn liền với bảo vệ cải thiện môi trường, phát triển hệ sinh thái tuần hoàn theo chỉ đạo Chính phủ.

Bí Thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân, phát biểu kết luận hội nghị, nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm Đảng uỷ TKV

Kết luận hội nghị, Bí Thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm Đảng uỷ TKV tiếp tục cường củng cố công tác xây dựng Đảng, kiện toàn bộ máy tổ chức, sửa đổi các quy chế, quy định theo chỉ đạo của Trung ương, của Đảng uỷ Khối; bám sát Nghị quyết số 136-NQ/ĐU ngày 20/12/2023 của Đảng uỷ Tập đoàn về nhiệm vụ chính trị năm 2024, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ đề ra năm 2024. Đặc biệt cần chuẩn bị tốt cho Đại hội đảng các cấp, đặc biệt là công tác nhân sự; tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Tập đoàn; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với các vấn đề phát sinh, phòng chống tiêu cực; Chú trọng công tác đảm bảo AT-VSLĐ; công tác quản lý quản trị doanh nghiệp, đặc biệt trong công tác đầu tư; thực hiện nghiêm kỷ luật điều hành, tăng cường sản xuất tối đa, siết chặt công tác quản lý, đảm bảo hiệu quả SXKD.

Nguồn: Vinacomin.vn

Bài viết liên quan

Bình luận