Social Media

16 Th7 2024

Bài viết

Tin tập đoàn

Công đoàn TKV nghe phản ảnh hoạt động công đoàn quý II và 6 tháng đầu năm 2024

Trong 2 ngày 17 – 18/6, tại Quảng Ninh, Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức hội nghị báo cáo phản ảnh phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn quý II, 6 tháng đầu năm 2024 các đơn vị khu vực Uông Bí – Đông Triều, Hạ Long và Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Hội nghị báo cáo phản ảnh Công đoàn các đơn vị vùng Hạ Long

Chủ tịch Lê Thanh Xuân cùng Thường trực Công đoàn TKV chủ trì các hội nghị; tham dự có Thường trực LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh; lãnh đạo các đơn vị đăng cai tổ chức hội nghị, đại diện các Ban, Kế toán trưởng Công đoàn TKV; lãnh đạo, cán bộ công đoàn chuyên trách các đơn vị tham gia báo cáo.

Hội nghị báo cáo phản ảnh Công đoàn các đơn vị vùng Cẩm Phả

Tổng hợp báo cáo và các ý kiến phát biểu tại hội nghị đánh giá: các cấp công đoàn trực thuộc đã phối hợp triển khai thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động; phối hợp với cơ quan chuyên môn, các đoàn thể trong hệ thống chính trị, xã hội thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động 6 tháng đầu năm 2024 đạt hiệu quả, tạo sự lan tỏa cao.

Đại biểu Công đoàn các đơn vị phát biểu đề xuất

Ngoài ra, các đại biểu tham gia hội nghị cũng nêu những vấn đề còn khó khăn, bất cập khi triển khai thực hiện nhiệm vụ, những đề xuất kiến nghị cụ thể với Công đoàn cấp trên cũng như Tập đoàn. Về nghiệp vụ công tác công đoàn, các đồng chí cán bộ chuyên trách tham dự hội nghị chia sẻ, trao đổi một số nội dung còn bất cập trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đại diện các Ban Công đoàn TKV phát biểu

Theo lĩnh vực phụ trách, các ban chuyên đề Công đoàn TKV đã trao đổi, đánh giá kết quả hoạt động, các vấn đề có liên quan và đề nghị những nội dung cụ thể công đoàn các đơn vị cần triển khai trong Quý III và thời gian còn lại năm 2024.
Hội nghị được nghe lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh thông tin về tình hình kinh tế, xã hội cũng như kết quả hoạt động phối hợp hoạt động giữa Công đoàn TKV với Công đoàn Quảng Ninh.

Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân chủ trì Hội nghị báo cáo phản ảnh các đơn vị vùng Uông Bí – Đông Triều

Kết luận hội nghị, Thường trực Công đoàn TKV đánh giá cao hoạt động của công đoàn các đơn vị trong công tác phối hợp triển khai nhiều nội dung, đồng hành cùng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, công tác an toàn, đảm bảo mọi người lao động đều được chăm lo, thụ hưởng; công tác tuyển sinh; phong trào thi đua, phát huy dân chủ, đối thoại với người lao động..đồng thời đề nghị thời gian tới công đoàn đơn vị cần bám sát nhiệm vụ SXKD, tháo gỡ khó khăn tại một số đơn vị chưa đảm bảo kế hoạch. Thực hiện tốt công tác an toàn lao động, sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát. Đấy nhanh tiến độ các công trình thi đua do công đoàn đăng ký, đảm nhận; công tác chăm lo cho người lao động cần tiếp tục phát huy; quan tâm hơn tới điều kiện làm việc, phục vụ đi lại cho người lao động; thực hiện chương trình phúc lợi, điều dưỡng, tăng cường tổ chức tại công đoàn cơ sở; khảo sát, chủ động trang sắm thiết bị tại các khu chung cư, tập thể bằng nguồn kinh phí phù hợp; tiếp tục duy trì Ngày thứ bẩy xanh; chương trình Mái ấm công đoàn. Đẩy mạnh việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, chỉ đạo hoạt động ban Thanh tra nhân dân. Quan tâm công tác phát triển đoàn viên; tài chính công đoàn theo quy định của pháp luật và các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 30 năm Ngày thành lập Tập đoàn theo kế hoạch và các nội dung khác có liên quan./.

Nguồn: Congdoantkv.vn

Bài viết liên quan

Bình luận