Social Media

20 Th9 2020

Bài viết

Tin công ty

Phòng KCS chủ động thực hiện công tác phòng chống dịch Covid – 19 và ứng phó với mưa lớn

Thực hiện thông báo số: 445/TB – VLC, ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19 của Công ty về việc triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19. Phòng KCS thực hiện nghiêm chỉ thị của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 của Công ty: Chủ động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến toàn thể CBCNV trong đơn vị về cách phòng, chống dịch; Rà soát toàn bộ CBCNV của đơn vị đến từ/đi qua, những người có tiếp xúc với người đến từ/đi qua TP Hải Dương (Tỉnh Hải Dương) kể từ ngày 25/7/2020. Phòng KCS đã tổ chức triển khai hướng dẫn cá nhân khai báo y tế với trạm y tế Công ty, đồng thời tự theo dõi tình hình sức khỏe.

Song song với các phương án phòng chống dịch, phòng KCS đã chủ động thực hiện ứng phó với mưa lớn.  Phòng thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết trên các thông tin đại chúng của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia. Đồng thời, bám sát chỉ đạo của Giám đốc Công ty về quản lý chất lượng phân luồng và quy hoạch riêng từng lô đống theo chất lượng để thuận tiện cho việc theo dõi, quản lý trong khâu xuất rót, pha trộn và tiêu thụ than. Bên cạnh đó, phòng KCS đã chủ động phối hợp thực hiện cùng các phòng ban làm thêm bờ rào, tường chắn than, phủ bạt; khơi thông thoát nước đảm bảo không bị trôi than do mưa bão.

Nguyễn Khải Hoàn

Bài viết liên quan

Bình luận