Social Media

19 Th10 2021

Bài viết

Tin công ty

Phát động phong trào thi đua: Đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 – Đẩy mạnh SXKD năm 2021 trong tình hình mới

Ngày 08/9/2021, Giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Công ty đã thống nhất ban hành kế hoạch liên tịch số 1118/KHLT – GĐ – CĐ – VLC về việc phát động phong trào thi đua đẩy lùi dịch bệnh Covid – 19 – Đẩy mạnh SXKD năm 2021 trong tình hình mới.

Với mục tiêu: Toàn bộ hệ thống chính trị của Công ty tập trung chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép “Phòng chống dịch Covid-19 và sản xuất kinh doanh có hiệu quả trong tình hình mới”; Phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống kỷ luật và đồng tâm của thợ mỏ để tham gia chống dịch; thực hiện nghiêm, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Chính phủ, các Bộ, ngành, chính quyền địa phương và Công ty; Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất với tinh thần quyết tâm, năng động, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD, đảm bảo thực hiện tốt công tác AT-VSLĐ.

Kết thúc đợt phát động, Công ty sẽ khen thưởng cho các đơn vị hoàn thành tốt các nội dung trong phong trào thi đua với tổng số tiền là 380 triệu đồng.

Hoàng Như Quỳnh

Bài viết liên quan

Bình luận