Social Media

16 Th7 2024

Bài viết

Tin công ty

Kiểm tra chuyên đề an toàn GTVT quý II năm 2024

Nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác AT-VSLĐ đặc biệt là triển khai có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an toàn vận tải than tới toàn thể CBCNVC trong toàn Công ty.

Kiểm tra chuyên đề an toàn GTVT quý II năm 2024 tại PX. Vận tải Ô tô khu vực Cảng Điền Công

Từ ngày 06/6 đến ngày 12/6, phòng AT-BHLĐ phối hợp với phòng CV, ĐTM và Công đoàn Công ty tham gia đã tổ chức kiểm tra chuyên đề an toàn GTVT quý II năm 2024 toàn Công ty.

Qua đợt kiểm tra cho thấy: Cơ bản tất cả các thiết bị xe, máy và cơ sở hạ tầng GTVT của các đơn vị trong Công ty đều có đầy đủ hồ sơ pháp lý đang có hiệu lực; Các đơn vị chủ quản đã thực hiện đúng, đủ theo quy định hiện hành; Các công nhân vận hành thiết bị xe, máy đều có đầy đủ giấy phép, chứng chỉ theo quy định và đều sử dụng đúng, đủ trang bị BHLĐ được Công ty trang cấp; Tuyến đường ô tô vận chuyển than nội bộ trong kho bãi đảm bảo an toàn cho xe, máy hoạt động; Hệ thống biển báo an toàn trên đường vận chuyển và các trạm cân ô tô đầy đủ, có hiệu lực; Toàn tuyến đường sắt của Công ty thường xuyên được sửa chữa nên các yếu tố kỹ thuật đảm bảo an toàn chạy tầu; Việc kê, kích, chèn, chống, cảnh báo phục vụ sửa chữa xe, máy, thiết bị đảm bảo yêu cầu, an toàn cho công nhân làm việc; Quản lý và sử dụng các ấn chỉ chạy tầu tại các ga đường sắt đảm bảo đúng quy định; Công tác vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường các khu vực sản xuất và trên phương tiện xe máy cơ bản đảm bảo yêu cầu.

Tuy nhiên trong quá trình kiểm tra các đơn vị vẫn còn một số tồn tại, đoàn kiểm tra đã yêu cầu các đơn vị phải khẩn trương khắc phục, đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra trước mùa mưa bão để có biện pháp khắc phục, xử lý kịp thời. Đồng thời nhắc nhở, khích lệ các đơn vị phát huy những ưu điểm đã đạt được về công tác AT – VSLĐ trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 áp dụng tích cực vào sản xuất 2024, phấn đấu trong năm không xảy ra TNLĐ và sự cố do chủ quan gây ra./.

Vũ Trung Kiên

Bài viết liên quan

Bình luận