Social Media

29 Th3 2023

Bài viết

Tin công ty

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động thuộc đối tượng nhóm 3

Vừa qua, tại Hội trường tầng 2 nhà điều hành sản xuất, Công ty kho vận Đá Bạc – Vinacomin phối hợp với Trường cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) cho người lao động thuộc đối tượng nhóm 3 theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ, dưới sự hướng dẫn của các giảng viên Trường cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam.

Lớp huấn luyện AT – VSLĐ cho đối tượng nhóm 3 có 30 học viên, thời gian học 1 ngày.

Tại lớp huấn luyện, các học viên được nghe giảng viên Trường cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam trình bày và thảo luận về các nội dung huấn luyện an toàn nhóm 3 được xây dựng căn cứ theo Nghị định 44/2016 NĐ-CP: Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. Kiến thức cơ bản về AT-VSLĐ: chính sách, chế độ an toàn; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm; chức năng nhiệm vụ của mạng lưới an toàn vệ sinh viên; văn hóa an toàn trong sản xuất kinh doanh…Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị vật tư, chất phát sinh yếu tố nguy hiểm có hại; quy trình làm việc với máy, thiết bị vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động…

Huấn luyện nhằm nâng cao nhận thức về AT – VSLĐ, đảm bảo an toàn, tính mạng cho người lao động, giúp cho người lao động hiểu và nắm vững những quy định để luôn ý thức được yêu cầu nghiêm ngặt về AT – VSLĐ, loại bỏ và hạn chế mức thấp nhất các rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra tai nạn, chấn thương trong quá trình lao động.

Mạnh Linh

Bài viết liên quan

Bình luận