Social Media

16 Th7 2024

Bài viết

Tin công ty

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy Công ty

Ngày 05/7, Đảng bộ Công ty kho vận Đá Bạc – Vinacomin tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy Công ty.

Các đại biểu dự Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí: Ban chấp hành Đảng ủy; Ban chấp hành Công đoàn; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Bí thư Đoàn thanh niên; cấp ủy các chi bộ, thủ trưởng các đơn vị; Bí thư các Chi đoàn.

Đồng chí Phạm Công Hân, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Công ty báo cáo sơ kết 06 tháng đầu năm thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy Công ty

Tại Hôị nghị, đồng chí Phạm Công Hân, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Công ty báo cáo sơ kết 06 tháng đầu năm thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy Công ty. Trong 6 tháng đầu năm: Xây dựng kế hoạch và triển khai mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” theo chỉ đạo của Đảng uỷ TKV; Triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cấp uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030; Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng; Chỉ đạo chuyên môn xây dựng chương trình phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024; Tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt các mục tiêu trong SXKD.

Đồng chí Võ Khắc Nghiêm Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Khắc Nghiêm Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty ghi nhận sự cố gắng, tích cực của các chi bộ; các cán bộ đảng viên trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng ủy Công ty. Để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng ủy Công ty và các nhiệm vụ chính trị năm 2024, đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ thực hiện các nội dung sau: Tiếp tục vai trò lãnh đạo toàn diện cấp ủy đảng, nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành của bộ máy lãnh đạo quản lý và sự phối hợp tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể trong công ty; Tiếp tục khơi dậy tinh thần “Kỷ luật và đồng tâm” trong CBCNV, duy trì sự đoàn kết, thống nhất trong cả hệ thống chính trị, tăng cường phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Tổng Công ty Than Việt Nam nay là Tập Đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (10/10/1994 – 10/10/2024) và các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước gắn với việc triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ năm 2024 và thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; Các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề, chú trọng công tác tuyên truyền, công tác phát triển đảng viên theo kế hoạch phấn đấu 6 tháng cuối năm 2024 Đảng ủy Công ty kết nạp được từ 13 đến 15 đảng viên; Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với tổ chức đoàn và công tác thanh niên giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2030; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nắm bắt tư tưởng CBCNV, định hướng dư luận xã hội, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; Tập trung chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ chính trị đảm bảo an toàn, hiệu quả trong đó chú trọng công tác quản trị chi phí, công tác an toàn lao động, công tác an ninh trật tự, đảm bảo tiêu chí môi trường Xanh – Sạch – Đẹp; Tiếp tục đẩy mạnh nhanh các dự án đầu tư, đổi mới công nghệ; Tập trung nâng cao hiệu quả cơ giới hóa đồng thời cải tạo và đầu tư mới để nâng cao năng lực vận tải phục vụ chế biến nhằm đồng bộ dây chuyền nâng cao công suất cảng và đáp ứng các nhu cầu nhiệm vụ khác của Tập đoàn giao.

Mạnh Linh

Bài viết liên quan

Bình luận