Social Media

29 Th3 2023

Bài viết

Tin công ty

Hội nghị người lao động phòng TBK

Vừa qua, tại Hội trường Tầng 6 nhà ĐHSX Công ty, Phòng Thanh tra – Pháp chế – Bảo vệ – Quân sự và Kiểm toán nội bộ (TBK) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020 và Hội nghị Người lao động năm 2021.

Dự Hội nghị có đồng chí Vũ Hồng Mạnh – Phó Giám đốc Công ty, đồng chí Nguyễn Xuân Trường – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty cùng hơn 100 CBCNV trong đơn vị.

Đồng chí Phan Tuấn Anh – Thủ trưởng đơn vị, báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Tại Hội nghị, Đồng chí Phan Tuấn Anh, Trưởng phòng, Bí thư chi bộ đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020 Phòng TBK đã thực hiện tốt mọi chế độ, chính sách của người lao động. Nguồn tiền lương, tiền thưởng được công khai, công bằng, dân chủ; ý kiến, kiến nghị của người lao động được giải quyết kịp thời; các nguồn quỹ của đơn vị được sử dụng đúng mục đích.

Tại Hội nghị có 03 ý kiến tham gia. Các kiến nghị đã nêu tại Hội nghị được lãnh đạo Công ty, lãnh đạo đơn vị giải đáp trước hội nghị.

Đồng chí Vũ Hồng Mạnh – Phó Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Mạnh – Phó Giám đốc Công ty đã ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, đoàn kết của tập thể CBCNV của đơn vị trong việc thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác Thanh tra – Pháp chế – Bảo Vệ – Quân sự và kiểm toán nội bộ, góp phần hoàn thành thắng  lợi các mục tiêu, nhiệm vụ SXKD và giữ vững ANTT.

Nguyễn Thị Kim Oanh

Bài viết liên quan

Bình luận