Social Media

18 Th8 2022

Bài viết

Tin công ty

Hội nghị đối thoại định kỳ tại nơi làm việc thành công tốt đẹp

Nhằm phát huy quyền làm chủ của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được tham gia ý kiến về những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, cũng như phản ánh tồn tại, vướng mắc trong thực tiễn, ngày 15/7/2022, tại Hội trường tầng 2, Công ty kho vận Đá Bạc – Vinacomin tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ tại nơi làm việc năm 2022.

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Võ Khắc Nghiêm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cùng các đồng chí Trưởng phòng các đơn vị, đại diện cho Người sử dụng lao động; đồng chí Văn Thị Thu Hoài, Chủ tịch Công đoàn Công ty; các đồng chí Phó chủ tịch, trưởng ban nữ công Công đoàn Công ty cùng 120 CBCNV là đại diện tập thể người lao động đang công tác tại các đơn vị trong Công ty.

Đồng chí Võ Khắc Nghiêm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Võ Khắc Nghiêm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh và kiến nghị của Người lao động đã giải quyết trong 6 tháng đầu năm 2022; Các chế độ liên quan đến Người lao động 6 tháng cuối năm 2022; Tuyên truyền CBCNV nâng cao ý thức của Người lao động trong công tác tự chủ an toàn, tăng cường công tác quản lý thiết bị đảm bảo hiệu quả; Công tác tổ chức sản xuất hợp lý, khoa học đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí.

Đại diện PX. VHTB UB tham gia ý kiến tại Hội nghị

Hội nghị đối thoại được thực hiện dựa trên nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch với tinh thần hợp tác, xây dựng và có hiệu quả thiết thực, thể hiện quyết tâm cao của lãnh đạo công ty trong việc tôn trọng và đảm bảo quyền dân chủ của người lao động… Tại hội nghị người lao động đã thẳng thắn trao đổi và tập trung thảo luận về các vấn đề liên quan đến điều kiện làm việc, bảo hộ lao động, các chế độ cho người lao động, các kiến nghị được trả lời trao đổi trực tiếp.

Kết thúc Hội nghị đối thoại định kỳ tại nơi làm việc, những thắc mắc của người lao động đã được giải thích thỏa đáng, công khai và dân chủ; những kiến nghị, đề xuất được lãnh đạo Công ty ghi nhận và giải quyết, qua đó giúp người lao động yên tâm làm việc, nỗ lực cùng tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Mạnh Linh

Bài viết liên quan

Bình luận