Social Media

29 Th1 2023

Bài viết

Tin công ty

Hoàn thành Đại hội công đoàn bộ phận

Thực hiện kế hoạch của Ban thường vụ Công đoàn TKV và Ban thường vụ Công đoàn Công ty về tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ (2023 – 2028), từ ngày 11/11 đến ngày 11/12/2022, 18/18 Công đoàn bộ phận đã tổ chức thành công Đại hội.

Với quan điểm chỉ đạo: Đại hội Công đoàn bộ phận là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ rộng rãi, sôi nổi của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn, là bước chuẩn bị quan trọng để tiến tới tổ chức đại hội Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Vì vậy, trước Đại hội, Công đoàn Công ty đã chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tập trung bảo vệ lợi ích hợp pháp và chăm lo đời sống người lao động, tạo không khí thi đua sôi nổi là động lực thúc đẩy chiến dịch 90 ngày đêm thi đua lao động sản xuất hoàn thành nhiệm vụ năm 2022.

Đại hội Công đoàn các bộ phận thực sự là diễn đàn để đoàn viên phát huy quyền dân chủ của mình trong việc đóng góp ý kiến vào báo cáo tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ (2017- 2022) và xây dựng phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ (2023 – 2028). Tại 18 công đoàn bộ phận đã bầu 64 BCH nhiệm kỳ (2023 – 2028) có đủ năng lực trình độ, có uy tín với quần chúng, được sự tín nhiệm cao của các đại biểu dự Đại hội. Trong đó có 55 đồng chí tái cử đạt 86%, có 17/18 đồng chí Chủ tịch Công đoàn bộ phận tái cử đạt 94,1%. Đã có 51 ý kiến tham luận tại Đại hội, 02 ý kiến, kiến nghị đề xuất gửi về Công ty. Các ý kiến đã được các đồng chí trong Đoàn chủ tịch và đại biểu Công ty trả lời trực tiếp và tiếp thu tại Đại hội.

Đại hội cũng đánh giá một chặng đường nhiệm kỳ đã qua, những thành tựu nổi bật trong việc thực hiện vai trò chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn bộ phận trong việc đồng hành, bảo vệ, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; xứng đáng là mái ấm thứ hai của mỗi đoàn viên, nơi động viên, tiếp lửa cho người lao động.

Nhiệm kỳ 2023 – 2028, Công đoàn bộ phận quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, vì quyền lợi của đoàn viên và NLĐ, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh”.

Với tinh thần “Dân chủ- Đoàn kết- Đổi mới- Phát triển”, Đại hội Công đoàn các bộ phận đã thành công tốt đẹp, Đại hội Công đoàn các bộ phận đã triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết các cấp vào phong trào công nhân lao động, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của đoàn viên, người lao động và hoạt động của tổ chức Công đoàn, nhằm tập hợp xây dựng đội ngũ công nhân trong Công ty nói riêng và Tập đoàn nói chung ngày càng lớn mạnh.

                                         Thúy Quỳnh

Bài viết liên quan

Bình luận