Social Media

18 Th8 2022

Bài viết

Tin công ty

Công đoàn Kho vận Đá Bạc phát động tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác ATVSLĐ

Với nhiệm vụ được giao, vận chuyển phục vụ nhập và tiêu thụ than theo ba loại hình vận tải có nguy cơ cao về công tác an toàn là đường sắt, ô tô và băng tải, vì vậy xác định công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là mục tiêu số 1 trong sản xuất nên lãnh đạo Công ty đã phối hợp với tổ chức Công đoàn triển khai với các giải pháp quyết liệt và nghiêm túc.

CNCB Công ty Kho vận Đá Bạc quyết tâm thực hiện tốt nội dung Tháng thi đua cao điểm về công tác ATVSLĐ 

Ngay từ đầu quý I Công ty đã xây dựng nghị quyết liên tịch giữa Giám đốc, Công đoàn và Đoàn thanh niên về AT-VSLĐ-PCCN. Đồng thời, xây dựng và triển khai kế hoạch ATVSLĐ, kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống mưa bão; thường xuyên rà soát chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện quy trình, quy định, hồ sơ quản lý kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn cho các đối tượng CBCN. Quan tâm, chăm lo nội dung cải thiện môi trường điều kiện làm việc cho người lao động và mua sắm trang bị bảo hộ lao động đảm bảo chất lượng, tăng cường vai trò, trách nhiệm quản lý, chỉ huy sản xuất của cán bộ cấp phân xưởng trong lĩnh vực ATVSLĐ.

Chuyên môn và Công đoàn đã phối hợp tổ chức kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV, thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao ý thức, tác phong công nghiệp cho người lao động,  phối hợp kiểm tra định kỳ việc triển khai thực hiện các nội dung thực hiện Nghị quyết liên tịch tại các phân xưởng sản xuất và chấm điểm 6 tháng đầu năm về công tác ATVSLĐ.

Bên cạnh đó không ngừng đầu tư công nghệ mới cho sản xuất, đầu tư trang thiết bị an toàn hiện đại vào sản xuất  như: hệ thống chống lái máy ngủ gật, hệ thống giám sát hành trình chạy tàu, hệ thống GPS trên phương tiện vận tải, hệ thống camera tại các kho than, các hiện trường sản xuất, hệ thống cấp phát xăng dầu tự động…nhằm nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập và nâng cao mức độ an tòan và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Vì vậy, 6 tháng đầu năm  Công ty không để xảy ra tai nạn lao động và sự cố.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác ATVSLĐ và lập thành tích kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 và chào mừng 26 năm thành lập Công đoàn TKV 01/7, Công đoàn Công ty đã phát động Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác ATVSLĐ- Tháng 7 năm 2022. Với nhiệm vụ cụ thể về các công tác sáng kiến cải tiến hợp lý hoá sản xuất, kiểm tra hiện trường, các phong trào thi đua trong lao động sản xuất…nhằm giúp mỗi đoàn viên nâng cao ý thức tự bảo vệ chính mình, bảo vệ đồng nghiệp và góp phần vào sự phát triển của Công ty và Tập đoàn phấn đấu không để xảy ra TNLĐ và sự cố nghiêm trọng trong sản xuất.

                                                                          Thúy Quỳnh

Bài viết liên quan

Bình luận