Social Media

28 Th7 2021

Bài viết

Thông tin đấu thầu

Thông báo mời thầu gói thầu số Gói thầu số 22: Thi công xây kè ta luy đường sắt số 25; Rãnh thoát nước Km11+300 đến Km11+650 và lắp đặt cọc tiêu bảo vệ ranh giới đường sắt

Hiện nay Công ty kho vận Đá Bạc – Vinacomin đang triển khai thực hiện dự án: Đầu tư các công trình phục vụ sản xuất năm 2019.

Theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số: 620/QĐ-VLC, ngày 09/08/2019 dự án được chia các gói thầu thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu trong Quý IV năm 2019. Đến nay đã triển khai thực hiện được một số gói thầu trong dự án, ngày 12/12/2019 Giám đốc Công ty đã phê duyệt E-HSMT gói thầu số 22: Thi công xây kè ta luy đường sắt số 25; Rãnh thoát nước Km11+300 đến Km11+650 và lắp đặt cọc tiêu bảo vệ ranh giới đường sắt tại Quyết định số: 1053/QĐ-VLC và E hồ sơ mời thầu đã được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, cụ thể như sau:

  • Tên gói thầu: Gói thầu số 22: Thi công xây kè ta luy đường sắt số 25; Rãnh thoát nước Km11+300 đến Km11+650 và lắp đặt cọc tiêu bảo vệ ranh giới đường sắt;
  • Tên dự án: Đầu tư các công trình phục vụ sản xuất năm 2019;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng;
  • Số thông báo mời thầu: 20191231490.
  • E-HSMT phát hành miễn phí từ 09h18’ ngày 13/12/2019 đến 09h30’ ngày 23/12/2019 tại website: http://muasamcong.mpi.gov.vn;

Thời điểm mở thầu: 09h30’ ngày 23/12/2019 tại website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Tô Thị Mai

Bài viết liên quan

Bình luận